SRO: Vekselvirkning mellem lys og stof

 • STX 2.g
 • SRO (Fysik A, Kemi B)
 • 12
 • 23
 • 5916
 • PDF

SRO: Vekselvirkning mellem lys og stof

Jeg vil i mit teoriafsnit forklare om absorption og emission, som giver svaret på, hvorfor tingene har deres farve, eller hvorfor man på et sollysspeker ser sorte streger, som om noget af lyset var forsvundet. Og jeg vil også beskrive hvorfor hydrogenatomet udsender flere forskellige farver, hvad der ligger til grund for alle disse farver, samt hvorfor der kan være forskel på de forskellige farver, stofferne udsender, afhængigt af om de er på fast-, væske- eller gasform.
Dernæst vil jeg beskrive de eksperimentelle metoder, som ligger til grund for databehandlingen for de 3 forsøg. Jeg vil derved udregne på resultaterne således, at jeg kan danne mig billeder af forskellige grundstoffers spektre og sammenligne dem med de praktiske og teoretiske værdier. Jeg vil lave en grundig analyse af hydrogenspektret, hvor jeg vil beregne de anslåede fotoners bølgelængder, og sammenligne dem med det målte spektre samt de teoretiske værdier. Derefter vil jeg også lave analyse af et ukendt stof, og jeg vil lave en kvantitativ analyse af en to-komponent blanding med 2 ud af 3 kendte ioner. Slutteligt vil jeg med hjælp af spektrofotometri beregne masseprocenter for forskellige metaller i danske mønter, og drage sammenligninger med de egentlige værdier.

Indhold

Abstract
Indledning
Teori
Absorption og Emission
Energidiagram hydrogen
Energiniveauer i væsker, faste stoffer og gasser
Eksperimentelle metoder
Spektrofotometri
Spektrofotometerets opbygning
Gasudladningsrør
Lambert-Beers lov
2 ligninger med 2 ubekendte
Standard kurver
Beregning af koncentrationer
Masseprocenter
Bestemmelse af grundstoffer ud fra spektre og relativ intensitet
Formål
Resultater og databehandling
Diskussion og konklusion
Kvantitativ analyse af en to-komponentblanding
Formål
Resultater og databehandling
Diskussion og konklusion
Bestemmelse af metaller i mønter
Formål
Resultater og databehandling
Disse kan på samme måde som ved den ukendte opløsning, sammenlignes med de teoretiske data
Diskussion og konklusion
Konklusion
Litteraturliste
Bilag

Uddrag

Eksperimentelle metoder:
Spektrofotometri:
Spektrofotometri bruges til at måle koncentrationen af et farvet stof. Man sender lys igennem den farvede opløsning, og noget af dette vil absorberes. Man måler således den mængde lys som opløsningen har absorberet. Jo mere koncentreret opløsningen er, jo mere lys vil der blive absorberet.
Den mængde lys der absorberet kalder man for absorbansen, A og den kan beregnes ved at sammenligne lysmængden den farvede opløsning absorberer i forhold til en ufarvet opløsning (fx normalt vand). Absorbansen er 0 hvis opløsningen ikke absorberer noget lys. Hvor den er 1 hvis opløsningen lader ca. 10 % af lyset trænge igennem. Normalt arbejder man med så små koncentrationer, at absorbansen er mindre end 1.
Absorbansen afhænger både af opløsningens koncentration og lysets bølgelængde, da en bestemt farvet opløsning kun absorberer lys inden for et lille bølgelængde interval. Derudover afhænger absorbansen også af lysvejens længde (kuvettebredden) igennem opløsningen, men den er typisk den samme igennem et forsøg, da man ikke bruger forskellige kuvetter og derfor ikke har forskellige kuvettebreder... Køb adgang for at læse mere

SRO: Vekselvirkning mellem lys og stof

[1]
Bedømmelser
 • 22-04-2012
  Givet af 2.g'er på STX
  Præsentationen af opgavens indhold var hvad fangede min opmærksomhed. Teori delen ervirkelig lærerig