SRO om vælgeradfærd og chi-i-anden-test i samfundsfag A og matematik A

 • STX 2.g
 • SRO (Matematik A, Samfundsfag A)
 • 7
 • 16
 • 3553
 • PDF

SRO om vælgeradfærd og chi-i-anden-test i samfundsfag A og matematik A

Dette er en SRO der omhandler vælgeradfærd. Fagkombinationen er Samfundsfag A og Matematik A. Opgaven indeholder en beskrivelse af principperne ved Chi-i-anden tests, flere samfundsfaglige teorier om vælgeradfærd, konkret brug af chi-i-anden tests på en vælgerundersøgelse fra 2005 samt en diskussion, om hvor holdbar en konklusion baseret på disse metoder er.

ABSTRACT er ikke vedlagt denne opgave.

Lærers kommentar

Opgave med flere mangler. Indledning er flagrende, den matematiske redegørelse er ikke stringent nok og der blandes diskussion ind i det redegørende afsnit, som slet ikke besvares. Generelt mangler der kilder.

De to hypoteser er ikke specielt interessante ud fra teorier om moderne vælgeradfærd.

OK diskussion.

Karakter 7+.

Indhold

Indledning
Redegør for principperne i en chi-i-anden test
- Uafhængighedstest
- Goodness of fit (GOF)
Redegør for centrale kendetegn ved moderne vælgeradfærd og politisk deltagelse og opstil og begrund to samfundsfaglige hypoteser om sammenhæng mellem variable vedrørende vælgeradfærd og politisk deltagelse fra Surveybank
- Hypotese 1: Ældre mennesker stemmer mere højreorienteret på den nypolitiske skala.
- Hypotese 2: Der er sammenhæng mellem køn og valg af politisk blok.
Undersøg vha. en chi-i-anden test om der er sammenhæng mellem variablene som indgår i en af hypoteserne
- Hypotese 1
- Hypotese 2
Diskuter din konklusions holdbarhed ud fra matematiske og samfundsfaglige perspektiver
- Kvantitativ metode
- Kritik af valgundersøgelsen 2005
- Kritik af chi-i-anden test
- Andet
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

"... Jeg vil i denne opgave først redegøre for principperne i en chi-i-anden test. Derefter vil jeg redegøre for situationen med hensyn til vælgernes adfærd som den ser ud i dag ved brug af forskellige teorier. Som det tredje vil jeg opstille to hypoteser på baggrund af mine teorier og min redegørelse, som jeg vil undersøge ved brug af chi-i-anden tests. Til sidst vil jeg så diskutere om hvorvidt mine konklusioner er brugbare ud fra matematiske og samfundsfaglige perspektiver."... Køb adgang for at læse mere

SRO om vælgeradfærd og chi-i-anden-test i samfundsfag A og matematik A

[14]
Bedømmelser
 • 21-01-2013
  Givet af 2.g'er på STX
  Tak forinspirationen til sro. jeg har brugt den til at komme nærmere ind på chi-i -anden :)
 • 05-02-2012
  Givet af 2.g'er på STX
  Rigtig god opgave med udgangspunkt i en valgtest i år 2005. Mangler de nye tal ellers god!
 • 17-01-2016
  Givet af 2.g'er på STX
  rigitg fin til inspiration
 • 11-04-2013
  Givet af Folkeskoleelev i 9. klasse
  God hjælp - især med lærer kommentarerne!