SRO: Social arv og mobilitet

  • STX 2.g
  • SRO (Engelsk A, Samfundsfag A)
  • 10
  • 13
  • 3673
  • PDF

SRO: Social arv og mobilitet

Studieretningsopgave (SRO) om social arv og mobilitet skrevet i fagene engelsk A og samfundsfag A.

Du kan læse mere om social arv i vores kompendium Social arv.

Opgaven er med hoved emnet social arv og mobilitet. Der findes i opgaven engelsk abstract, begrebsforklaring, analyse af omfang af social arv og mobilitet samt diskussion af emnet. Opgaven indeholder ligeledes en analyse af den engelske tekst "England vs England"

Problemformulering:
Med udgangspunkt i en redegørelse for begreberne social arv og social mobilitet skal du analysere omfanget af og årsagerne til social mobilitet i Danmark. Du skal endvidere give en analyse og fortolkning af Doris Lessings ”England versus England” med særlig fokus på, hvad der hæmmer og fremmer den sociale mobilitet i novellen. Endelig skal diskutere mulige løsninger, der kan få den sociale mobilitet til at stige. Du skal i denne forbindelse inddrage selvvalgte danske partiers holdninger.

Indhold

Indledning .2
Engelsk abstract 2
Definition af begreber
Social arv . . 3
Social mobilitet . .4
Årsager til social mobilitet i Danmark 5
Omfanget af social mobilitet i Danmark .5
Litterært eksempel på social arv og mobilitet . 7
Løsninger til stigning af social mobilitet . . 10
Konklussion 12
Litteraturliste 13
Bilag 14

Uddrag

Begrebet social arv er hypotesen om, at mennesket overtager holdninger, værdier og normer fra forældrene. Der findes positiv og negativ social arv, hvor det er positive eller negativ normer og adfærd, der videregives fra forældrene.
Gustav Jonsson, svensk børnepsykiater, opfandt begrebet ”social arv” i 1967. Han mener, at der tale om social arv, når børn gentog forældres adfærd. Gustav Jonssons disputats viste, at bedsteforældre og forældre videregiver biologisk og social arv til deres børn.
Der findes 3 definitioner på social arv: psykologisk, sociologisk og kulturel.
Den psykologiske definition på begrebet er: "Overførsel af sociale problemer fra forældre til børn." Det er senere blevet påvist, at der er tale om arv af risikofaktorer... Køb adgang for at læse mere

SRO: Social arv og mobilitet

[1]
Bedømmelser
  • 19-01-2014
    en sro, som helt klart kan anbefales.