SRO om atomkraftens uudnyttede potentiale

SRO om atomkraftens uudnyttede potentiale

SRO i Samfundsfag B og Naturgeografi B om atomkraftens uudnyttede potentiale.

Redegørelse og diskussion for hvordan atomkraft virker, og hvorfor vi ikke fik det i Danmark. Herudover hvorfor atomkraft kan betale sig.

Problemformulering
- En redegørelse for hvordan fissionsenergi fungerer
- En undersøgelse af diverse naturgeografiske problemer med fissionsenergi
- En vurdering af hvorfor A-kraft blev afvist som værende en løsningsmulighed i Danmark og om A-kraft igen kan komme på tale

Indhold

Abstract 2
Forord 3
Problemformulering 3
Metoder 3
Redegørelse for hvordan fissionsenergi fungerer 4
Undersøgelse af diverse naturgeografiske udfordringer og problemer med fissionsenergi 5
Sikkerhed 5
Den nukleare katastrofe 6
Sundhed ved arbejde på kraftværker 7
Affald fra fissionsprocessen 8
Reserver / Ressourcer 9
Økonomi 10
Atomkraft i samspil med vedvarende energi 12
En vurdering af hvorfor A-kraft blev afvist som værende en løsningsmulighed i Danmark og om A-kraft igen kan komme på tale 12
Bevidsthedsændring i Danmark 13
Baggrund for pro- og anti A-kraft holdninger 14
Udnyttelse af medier 14
A-kraft i Danmark 2009 16
Konklusion 17
SRO kilder: 19

Uddrag

Forord
Denne opgave vil hovedsageligt omhandle fissionsenergi, samt fordele og ulemper i forhold til kul. Det danske folketing besluttede i 1985 endegyldigt at sige nej til atomkraft. Hovedargumenterne dengang var at det ikke var sikkert nok, og at spørgsmålet om radioaktivt affald ikke var besvaret.

I redegørelsen vil jeg gennemgå processen hvormed man udnytter energien fra fission.
I undersøgelsen vil jeg undersøge de mest brugte argumenter mod A-kraft.
I vurderingen vil jeg vurdere hvorfor politikkerne i Danmark i 1985 sagde nej til A-kraft, og om der i 2009 er fornyet mulighed for A-kraft.

Metoder
Da A-kraft debatten er meget polariseret, med to grupper som enten er stærkt for eller stærkt imod, er det besværligt at skelne mellem rigtigt og forkert. Der kan findes beviser for begge påstande. Jeg har derfor efter bedste evne udvalgt relevante data fra kilder fra begge sider af sagen, som fremstår som troværdige, ud fra min relativt lille mulighed for rent faktisk at tjekke hvad der er sandt og falsk.

Redegørelse for hvordan fissionsenergi fungerer

A-kraft er fissionsenergi, hvilket betyder at man udnytter den frigivne energi der fremkommer ved spaltning af især Uran- 235. En del af de store atomkerner i materialet bliver let ustabile, og for at fremskynde netop denne process, beskyder man kernerne med neutroner. Ved spaltningen udsendes 2-3 nye neutroner, som derved vil spalte 2-3 andre kerner, og derved skabes en kædereaktion:... Køb adgang for at læse mere

SRO om atomkraftens uudnyttede potentiale

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SRO om atomkraftens uudnyttede potentiale.