SRO om Kinas udvikling

  • STX 2.g
  • SRO (Samfundsfag A, Historie A)
  • 10
  • 16
  • 8906
  • Word2003

SRO om Kinas udvikling

Studieretningsopgave (SRO) om Kinas udvikling i fagene Samfundsfag A og Historie A.

Opgaveformulering

1. Redegør for Kinas politiske og økonomiske udvikling 1949-1979. Inddrag det udleverede materiale i besvarelsen.
2. Undersøg de positive og negative konsekvenser af Deng's økonomiske reformer siden 1979.
Du skal inddrage statistisk materiale i undersøgelsen.
3. Diskuter om og i givet fald hvordan den nuværende kinesiske ledelses politik kan løse Kinas problemer i dag.

Studienets kommentar

Opgaven ser lidt rodet ud, men er en meget stærk besvarelse. De steder, hvor der er en lille skrift i dokumentet, er fodnoter.

Indhold

Kinas udvikling
Indledning
Redegør for Kinas politiske og økonomiske udvikling 1949-1979. Inddrag det udleverede materiale i besvarelsen.
Femårs planen 1953-1957.
”Det store spring fremad” ca. 1957-1960.
Kulturrevolutionen 1966-1976
Undersøg de positive og negative konsekvenser af Deng's økonomiske reformer siden 1979. Du skal inddrage statistisk materiale i undersøgelsen.
Diskuter om og i givet fald hvordan den nuværende kinesiske ledelses politik kan løse Kinas problemer i dag.
Konklusion

Uddrag

Indledning
Jeg vil i følgende opgave redegøre for Kinas udvikling både politisk og økonomisk. Desuden vil jeg se på både nye og gamle politiske ideer samt konsekvenserne af dem. Opgaven strækker sig fra 1949 og frem til i dag, så på den måde mener jeg, at man vil få et godt indblik i hvordan tiden har ændret sig rent politisk og økonomisk gennem årene, med nye ledere. Indledningsvis vil jeg ved hjælp af bøger, avis-artikler, noter og vedlagte bilag redegøre for Kinas politiske og økonomiske udvikling 1949-1979. Dernæst vil jeg undersøge de positive og negative konsekvenser af Deng's økonomiske reformer siden 1979, hvorunder jeg blandt andet vil inddrage statistisk materiale, samt se på hvordan og på hvilke punkter reformerne har haft indflydelse på udviklingen. Afslutningsvis vil jeg diskutere om, og i givet fald hvordan, den nuværende kinesiske ledelses politik kan løse Kinas problemer i dag. Herunder vil jeg komme ind på hvad den nuværende ledelse har gjort og vil gøre anderledes i forhold til de tidligere ledere af landet.

Redegør for Kinas politiske og økonomiske udvikling 1949-1979. Inddrag det udleverede materiale i besvarelsen.

Da Mao Zedong kom til magten i 1949, var Kinas samfund fuldstændig ødelagt efter den lange borgerkrig og derved var det noget af en opgave Mao stod overfor. Landets økonomi var helt i bund, hverken bankerne eller fabrikkerne fungerede og pengene var intet værd. Den 1. oktober 1949 udråbte Mao den kinesiske folkerepublik.1(bilag 1) Den kinesiske folkerepublik, ”det ny Kina” er navnet på det land de fleste bare kender som ”Kina”. Oprettelsen af denne folkerepublik var en
afslutning på borgerkrigen samt en afslutning på en 100-årig periode med krige, invasioner, kolonisering og uduelige regeringer.2 Folkerepublikkens dannelse skulle blandt andet være med til, at afskaffe det feudale system samt skabe større lighed mellem mænd og kvinder, med henblik på 1Bryld og Have, ”Kilder til den nye verden”, 1997, side 365 2Hatla Thelle, ”Kina set indefra”, 2000, politisk, økonomisk, kulturel, uddannelsesmæssig og social fremgang.3 Mao selv var formand for
dette parti og hans tro væbner Zhou Enlai blev ministerpræsident og udenrigsminister.4 Efter folkerepublikkens dannelse blev der tre år frem brugt tid på, at genetablere den nationale økonomi ... Køb adgang for at læse mere

SRO om Kinas udvikling

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.