SRO: Pusher 2 & kriminalitet | Samfundsfag A og Mediefag B

  • STX 2.g
  • SRO (Samfundsfag A, Mediefag B)
  • 7
  • 14
  • 3878
  • PDF

SRO: Pusher 2 & kriminalitet | Samfundsfag A og Mediefag B

Studieretningopgave (SRO) om kriminalitet med fokus på filmen Pusher 2. Det er en tværfaglig opgave i fagene samfundsfag A og mediefag B. Opgaven kommer blandt andet omkring samfundets syn på kriminelle mennesker, spørgsmålet om hvorfor mennesker bliver kriminelle og hvad samfundet kan gøre for at få mennesker ud af kriminalitet. Opgaven er handler også om hvordan Nicolas Winding Refn har konstrueret en troværdig og fangende historie, med filmiske virkemidler der får seeren med.

Problemformulering:
Hvordan forholder Pusher 2 sig til diskussionen om hvorfor nogen bliver kriminelle og har vanskeligt ved at bryde med en kriminel løbebane?

Indhold

Abstract
Indholdsfortegnelse
Indledning
Metode
Problemformulering
Næranalyse af Pusher 2
Filmens fremstilling af det kriminelle menneske
Pusher 2, og to teoriers forklaring på det kriminelle menneske
Den marxistiske samfundsteori
Philip Zimbardo
Pusher 2, Marxismen og Philip Zimbardo
Hvilken type indsats kunne samfundet have anvendt i Tonnys sag,
for at undgå at han blev og forbliver kriminel?
Dømt til afvænning
Kontaktperson
Arbejde
Problemer samfundet ikke har mulighed for at løse
Fordele og ulemper ved at hæve af strafferammerne
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Indledning
Min opgave handler om kriminalitet, med fokus på filmen Pusher 2.
Det er en tværfaglig opgave i fagene samfundsfag og mediefag. I opgaven kommer jeg blandt andet omkring samfundets syn på kriminelle mennesker, spørgsmålet om hvorfor mennesker bliver kriminelle og hvad samfundet kan gøre for at få mennesker ud af kriminalitet.
Jeg skriver også om hvordan Nicolas Winding Refn har konstrueret en troværdig og fangende historie, med filmiske virkemidler der får seeren med.

Metode
Jeg har brugt en kvalitativ metode til at skrive min opgave, jeg har læst en masse, og arbejdet med artikler, og analyseret ud fra dette.
Jeg har også brugt lidt kvantitativ metode, dette er sket i forberedelserne til opgaveskrivningen. Her har jeg kigget på forskellige tabeller og statistikker, i grupper med andre fra min klasse. Jeg har ikke direkte brugt statistikker i min opgave... Køb adgang for at læse mere

SRO: Pusher 2 & kriminalitet | Samfundsfag A og Mediefag B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SRO: Pusher 2 & kriminalitet | Samfundsfag A og Mediefag B.