SRO Musik/Engelsk om rock 'n roll

  • STX 2.g
  • SRO (Engelsk A, Musik A)
  • 7
  • 19
  • 4704
  • PDF

SRO Musik/Engelsk om rock 'n roll

Opgaven er min SRO fra 2.g i fagene Musik/Engelsk. pgaven omhandler Rock 'n roll (RnR).

1. Der ønskes en redegørelse for Rock 'n' Roll-genrens musikalske rødder
2. Dernæst ønskes en musikalsk og tekstmæssig analyse og tolkning af Joe Turner: 'Shake Rattle and Roll' (1954)
3. Bill Haleys udgave af samme nummer ønskes inddraget i en diskussion af hvorvidt man kan tale om hvid/sort fortolkning

Lærers kommentar

Litteraturliste er ikke stillet op efter de gængse metoder.
Noterne burde være lavet som fodnoter da det er mere læsevenligt.
En del sproglige fejl
Analysen af teksten er for kortfattet, skulle være gået mere i detaljen og så skrev de at begyndelsen af teksten ikke var helt forstået,
Min perspektivering, sagde de, var ikke så omfattende men nåede frem til de relevante konklusioner. Så sagde de, at jeg kunne ha' perspektiveret til perioden selv om jeg ikke var blevet bedt om det.

Elevens kommentar

De gode ting var musikanalysen som jeg ikke har hørt en eneste dårlig ting for, redegørelsen af genrenes sammenhæng og bilagene. I har desværre ikke mine noder med noter i for jeg har ingen scanner men de sagde at det var vigtigt at lave noter i noderne og henvise til dem i analysen.

Jeg håber der er nogen der kan bruge opgaven til noget :)

Venlig hilsen + held og lykke
Morten

Studienets kommentar

Abstract mangler.

Indhold

Forside side 1
Indledning side 3
Redegør for Rock 'n' Roll genrens musikalske rødder.
Analyse af Shake, Rattle and Roll
Sammenligning af Bill Haley og Big Joe Turners version. side 12
Konklusion side 12
Noteapperat side 14
Litteraturliste side 15
Bilag 1 side 16

Uddrag

Indledning

Rock 'n' Roll (Fremover RnR) er en genre som ligger i forbindelse med nogle af Amerikas mest stolte musik traditioner. Elementerne i RnR kan let spores tilbage til den allerældste sorte musik i Amerika, som blev sunget af slaverne. Opgaven vil redegøre for hvordan den udvikling skete og hvordan de forskellige genrer påvirkede hinanden. Derudover vil jeg analysere ”Shake, Rattle and Roll” melodisk, harmonisk og lyrisk og kommenterer på hvordan elementerne fungerer sammen. Til sidst vil jeg inddrage Bill Haleys version af samme nummer og sammenligne dem med henblik på en at vurdere om man kan tale om to forskellige fortolkninger.

Gennemgang af Rock 'n' Roll genrens musikalske rødder

Worksongs
Åben Bilag 1
Slaverne fra Amerika, havde en musik tradition som man med rimelighed kan sige var delt i to grene, worksongs og spirituals, dog benyttede begge dele sig i stor stil af ”Call and Repsonse”. Worksongs var sange der havde en funktion, hvor man, i modsætning til f. eks. den europæiske klassiske musik, som man bare skulle lytte til, brugte musikken som en beskrivelse af hvad man skulle udføre og gav en rytme til i hvilket tempo arbejdet skulle udføres. Et godt eksempel er den video som jeg har vedlagt [Videokilde 1]. Det er svært at høre hvad de synger om, men det handler højst sandsynligt om at svinge en økse, og det mest interessante er måden de har koordineret deres arbejde ud fra rytmen. Som vi kan høre synges der uden nogen instrumenter til og heller ingen ... Køb adgang for at læse mere

SRO Musik/Engelsk om rock 'n roll

[1]
Bedømmelser
  • 23-10-2015
    Det kan ikke være rigtigt at opgaven har fået 12. Der er alvorlige dispositionsproblemer imellem fagene og de formelle fejl trækker markant ned. Opgaven kan maksimalt ligge på et 4-tal Mvh. Læreren