SRO om mikrobiel vækst

 • STX 2.g
 • SRO (Matematik B, Biologi A)
 • 10
 • 16
 • 2967
 • Word2007

SRO om mikrobiel vækst

SRO i Matematik B og Biologi A om mikrobiel vækst - vækst af gær.

Problemstillinger:
- Redegør kort for, hvad der kendetegner gærsvampen Saccharomyces cerevisiae, og forklar hvordan den vokser og formerer sig.

- Afbild de vedlagte forsøgsdata og forklar vækstforløbet af en population af gærceller i et laboratorium. Diskutér herunder hvilke faktorer, der kan påvirke væksten.

- Beskriv hvordan man matematisk kan behandle disse data og opstille modeller til beskrivelse af gærcellernes vækst. Behandlingen skal omfatte fastlæggelse af parametrene for logistisk vækst.

- Diskutér muligheder og begrænsninger i den matematiske model, herunder hvordan viden om mikrobiel vækst kan udnyttes industrielt.

Lærers kommentar

En gennemarbejdet studieretningsopgave, hvor især biologidelen er god. Der er også gode matematiske beregninger. Alle problemstillingerne bliver besvaret og de hænger sammen.

Elevens kommentar

Være lidt mere præcis i de matematiske beregninger.

Indhold

Abstract
1. Indledning side 1
2. Opgavebesvarelse
2.1 Saccharomyces cerevisiae 1-2
2.2 Afbildning af forsøgsdata og vækstforløb af en population af gærceller 3-5
2.3 Matematisk behandling af data og opstilling af modeller af gærcellers vækst 5-9
2.4 Muligheder og begrænsninger i matematisk model og mikrobiel vækst i industrien 9-10
3. Konklusion 10-11
Litteraturliste
Bilag

Uddrag

1. Indledning
Til at starte med vil jeg fortælle om gærsvampen Saccharomyces cerevisiae, hvorefter jeg vil komme ind på, hvordan gærcellerne vokser og formerer sig ved henholdsvis gode og dårlige vækstbetingelser. Dernæst vil afbilde forsøgsdata i excel og forklare vækstforløbet for en popula-tion af gærceller i et laboratorium, hvorved man kan inddele gærcellers vækst i fire faser. Herun-der vil jeg diskutere faktorer, der kan påvirke gærcellers vækst. Jeg vil behandle matematiske modeller til at beskrive gærcellers vækst, hvor jeg vil komme ind på relativ og absolut vækstha-stighed. Herindunder vil jeg fastlægge parametre for logistisk vækst. Til sidst vil jeg diskutere muligheder og begrænsninger i den matematiske model og fortælle om, hvordan mikrobiel vækst bliver anvendt i industrien.

2. Opgavebesvarelse
2.1 Saccharomyces cerevisiae
I dag kender vi gærsvampen Saccharomyces cerevisiae som bagegær, men man benytter f.eks. sig af de encellede gærsvampe af slægten Saccharomyces ved ølbrygning. Gær er encellede eu-karyotiske mikroorganismer og er i stand til at lave aerob respiration. Under oxygenfattige for-hold vil gærcellerne producere energi ved gæring. Der bliver dannet etanol og kuldioxid ved gæ-ring ud fra glukose eller maltose . Enten ligger gæren i bunden eller på overfladen, hvilket af-hænger af gærens type. Gærsvampen Saccharomyces cerevisiae er overgær og lægger sig derved på overfladen. Gæren har nemlig en forholdsvis hydrofob overflade, så den bindes til carbondio-xidbobler, som stiger op til overfladen ved gæring, hvorved overgæren følger med op. Undergær vil derimod bundfældes, og har en mere hydrofil overflade .
Gærcellerne af gærsvampen Saccharomyces cerevisiae har 16 forskellige kromosomer. En diploid celle indeholder kromosomer i par, mens en haploid celle kun indeholder ét sæt kromosomer, ... Køb adgang for at læse mere

SRO om mikrobiel vækst

[2]
Bedømmelser
 • 24-05-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  god opgave, men ikke så meget indhold (:
 • 29-04-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  FIN opgave ! Mange af tingene er brugbare

Materialer relateret til SRO om mikrobiel vækst.