SRO MA/KE: Reaktionskinetik

 • STX 2.g
 • SRO (Matematik A, Kemi A)
 • 12
 • 15
 • 3656
 • Word2007

SRO MA/KE: Reaktionskinetik

SRO i Matematik A og Kemi A om reaktionskinetik.

1. Gør kort rede for reaktionshastighed, herunder hvad der forstås ved 0. ordens-, 1. ordens- og 2. ordensreaktioner.

2. Vis hvordan man løser de differentialligninger, der hører til de tre reaktionsordener, og gennemgå hvordan man kommer frem til de grafiske afbildninger, der i kemi bruges til at undersøge hvilken reaktionsorden, der er tale om.

3. Lav forsøget (se udleveret vejledning) og gennemgå teori + forsøgsgang + resultater, og brug det til at bestemme reaktionsordenen.

Indhold

Abstract 2
Teori bag reaktionskinetik 3
Opgave 1. 5
Opgave 2. 6
Opgave 3. 9
Eksperimental 12
Bilag 1. 13
Bilag 2. 14
Kildeliste 15

Uddrag

Teori bag reaktionskinetik.
Hvis vi ser på reaktionen mellem
Zink + S(syre) og Kalium +S(syre), ses det at både Zink og Kalium står til venstre for H+(given syre) i spændingsrækken(Uædle metaller), og derfor kan reagere med syre. Vi kan se på reaktionsskemaerne, Zn(s)+2H+(aq)  Zn2+(aq)+H2(g) og K(s)+2H+(aq)  K2+(aq)+H2(g). De ser måske meget ens ud, men hvis vi sætter forsøgene op med Zink og Kalium og ser hvad der reagere hurtigst, kan vi se at det klart er Kalium der er mest reaktionsdygtigt. Vi kan også se på spændingsrækken at Kalium står længere mod venstre end Zink gør, og jo længere mod venstre man bevæger sig, jo mere reaktionsdygtige er stoffet. Denne spændingsrække er den forenklede version, i den specifikke version, er der over 20 forskellige stoffer.
Forøgning af reaktionshastighed.
Reaktionshastigheden kan defineres som den hastighed, hvormed produktet dannes, eller den hastighed som koncentrationen af reaktanterne aftager.
1. Reaktanternes koncentrationer, Reaktanternes overflade (ved heterogene reaktioner)
For at to partikler kan reagere, skal de støde sammen. Jo større koncentrationerne af reaktanterne
er, desto flere sammenstød sker der pr. tid, og desto større er reaktionshastigheden.
Da heterogene reaktioner sker på grænsefladen imellem de to stoffer, vil en forøget overflade medføre et ... Køb adgang for at læse mere

SRO MA/KE: Reaktionskinetik

[8]
Bedømmelser
 • 06-05-2010
  Fin opgave - Lang og grundigt besvaret. Skulle selv bruge den til at få svar på nogle definitions spørgsmål - svarene var der men de var ikke videre præcise. Manglede desuden kilder på det der stod i tekten - ingen fodnoter. Det giver problemer bl.a. for mig som SKAL angive hvor jeg har fået mit materiale fra efter hvert afsnit.
 • 18-09-2011
  Meget god opgave - jeg skulle bare ikke bruge dette
 • 13-03-2012
  Givet af 2.g'er på STX
  helt fornuftig opgave ;)
 • 21-03-2011
  ! ok SRO !!!!!!