SRO om vindmøller

 • STX 2.g
 • SRO (Matematik A, Fysik A)
 • 4
 • 12
 • 2575
 • Word2007

SRO om vindmøller

Studieretningsopgave (SRO) i Matematik A og Fysik A om vindmøller.

Opgaveformulering

Hvordan fungerer en vindmølle, og hvad sker der ved den maksimale elproduktion?

Indhold

1. Hvordan er vindmøllen opbygget, og hvordan fungerer hovedkomponenterne? 3
1.1 Vingernes aerodynamik og Bernoullis ligning 5
2. Hvad sker der på vindmøllen når vinden begynder at blæse op, og hvordan bliver vindenergi omdannet til elektrisk brugbar energi? 6
3. Stall- og pitchregulering ved maksimal elproduktion 8
4. Vindeffekt og vindmøllers ydeevne samt Betz' lov 9
4.1 Bevis for Betz' lov 11
5. Konklusion 13
6. Litteraturliste 13

Uddrag

1. Hvordan er vindmøllen opbygget, og hvordan fungerer hovedkomponenterne?
En vindmølle er grundlæggende en maskine som omdanner den kinetiske energi, også kaldt bevægelsesenergien, i vinden til elektrisk energi. Overordnet foregår der to trin. Til at starte med omdannes den kinetiske energi i luften vha. rotor til mekanisk rotationsenergi. Dernæst omdannes rotationsenergien til elektrisk energi i generatoren.

Som sagt er en vindmølle en maskine, som kan omdanne energien i vinden til brugbar strøm. Ideén med at udnytte vindens kinetiske energi har været kendt i flere hundrede år, men det store gennembrud kom først da man begyndte at anvende aerodynamiske vingeprofiler. Teknologien stammer fra flyindustriens udvikling af vinger til fly . Forskellen på nutidens vinger og fortidens vinger er, at nutidens aerodynamiske vinger ikke kun udnytter trykket som vinden skaber på forsiden af vingen, men også udnytter at luftstrømmen omkring bladet skaber et undertryk på bladets bagside i forhold til vinden, men det forklarer jeg mere om i afsnit 1.1.

Vindmøllen består af fire hoveddele: fundamentet, tårnet, nacellen med maskineriet indeni samt rotoren. Fundamentet på en landbaseret mølle består generalt af en betonklods, som udnytter tyngdekraftens virkning på fundamentet og materialet over fundamentet til at fastholde møllen.
På havet anvendes lignende fundamenter hvis bundforholdene og havdybderne tillader det. Ellers bruges der pælefundamenter som bliver banket ned i havbunden, men det sker sjældent da en stor del af verdens havdybderne er for store, hvilket gør det meget omkostningsfuldt. Derfor arbejdes ... Køb adgang for at læse mere

SRO om vindmøller

[2]
Bedømmelser
 • 05-12-2011
  Givet af 3.g'er på STX
  uoverskuelig rækkefølge af emnerne
 • 15-11-2011
  Slet ikke mere værd end et 4-tal.