SRO om lipider i Matematik B og Bioteknologi A

  • STX 2.g
  • SRO (Bioteknologi A, Matematik B)
  • 4
  • 9
  • 3419
  • Word2007

SRO om lipider i Matematik B og Bioteknologi A

Opgaveformulering

Er transfedtsyrer farlige?
Hvordan er opbygningen af transfedtsyrer? Ved hvilke processer opstår de? Gør rede for forskellen på cis- og transfedtsyrer, herunder deres smeltepunkter. Hvordan kan fedtindholdet i chips bestemmes eksperimentelt?
Hvilken betydning har indtag af transfedtsyrer for sammensætningen af lipider i blodet? Hvordan udvikles arteriosklerose (åreforkalkning) og dermed risikoen for hjerte-karsygdomme?
Vurder om transfedtsyrer er mere usunde end andre fedtsyrer?
Gør rede for udviklingen af dødelighed pga. hjertekarsygdomme indenfor de sidste 40 år. Diskuter om udviklingen kan skyldes et mindsket indtag af mættede fedtsyrer og transfedtsyrer.

Indhold

-Opgaveformulering
-Abstract
-Indledning
-Mættede fedtsyrer
-Umættede fedtsyrer
-Transfedtsyrer
-Bestemmelse af fedtindhold i chips
-VLDL
-LDL
-HDL
-Lipider i blodet
-Arteriosklerose/åreforkalkning
-Er transfedtsyrer mere usunde end andre fedtsyrer?
-Dødeligheden ved hjertekarsygdomme igennem de sidste 40 år
-Konklusion
-Bibliografi

Uddrag

Indledning
Jeg har valgt at beskæftige mig med transfedtsyrer, da jeg synes det er et spændende emne. De faglige problemstillinger i dette emne, hvordan transfedtsyre kan være skadeligt for kroppen og hvordan man forbygge dette. Er det en livsstilssygdom eller er det noget som kroppen ikke kan nedbryde. Hvordan det kan være at transfedtsyrer er mere skadelige end de andre fedtsyrer, og hvorfor man har lavet noget fedt, som kroppen ikke kan nedbryde. Er der undersøgelser om af- eller bekræfter at det er skadeligt, hvis ja, hvad er de så noget frem til. Jeg vil koncentrere mig om de forskellige former for fedtsyrer. Er der sat en grænse for meget transfedtsyrer der må være i fødevarer eller er det op til producenten. Jeg vil derudover komme ind på lipider, hjertekarsygdomme og åreforkalkning. Om der er sket en ændring af døde af hjertekarsygdomme, hvis ja hvad kan grundene så være.
Jeg vil kigge på hvordan det kan være at transfedtsyrer er en umættede fedtsyrer, men ligner en mættede, bare med en dobbeltbinding.

Mættede fedtsyrer
Ved mættede fedtsyrer er der ingen dobbeltbinding mellem kulstofatomerne, det vil sige at den udelukkende består af enkeltbindinger og derved kan den ikke undgå at lave en additionsreaktion, dette gør at stoffet næsten altid er meget fast, som smør eller ligne, da fedtsyrehalerne ligger sig tæt op ad ... Køb adgang for at læse mere

SRO om lipider i Matematik B og Bioteknologi A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.