SRO: Liberalisme og Den amerikanske Uafhængighedserklæring

 • STX 2.g
 • SRO (Engelsk A, Samfundsfag B)
 • 10
 • 8
 • 1999
 • PDF

SRO: Liberalisme og Den amerikanske Uafhængighedserklæring

SRO i Engelsk A og Samfundsfag B om liberalisme og Den amerikanske Uafhængighedserklæring

Problemformulering

- Redegør for den politiske liberalisme med fokus på dens opfattelse af magtens tredeling og dens
opfattelse af begrebene lighed og frihed.

- Undersøg liberalistiske elementer i Den amerikanske Uafhængighedserklæring. Påpeg herunder konkret, hvorledes den politiske liberalisme kan ses i erklæringen.

- Vurder Uafhængighedserklæringens betydning for den amerikanske selvforståelse med udgangspunkt i en selvfunden politisk tale af enten Martin Luther King eller præsident Obama.

Du kan læse mere om Den amerikanske uafhængighedserklæring på vores side om Den amerikanske revolution i vores Historiekompendium om oplysningstiden.

Og du kan læse mere om liberalismen i vores kompendium om ideologier.

Indhold

1. Abstract 3
2. Indledning 3
2.1. Problemformulering 3
2.2. Hvordan gribes opgaven an? 3
3. Liberalisme 3
4. Liberalistiske elementer i Den amerikanske Uafhængighedserklæring 5
4.1. Den amerikanske Uafhængighedserklæring 5
4.2. Liberalistiske elementer 5
5. Uafhængighedserklæringens betydning 6
6. Konklusion 7
7. Litteraturliste 8

Uddrag

2.2. Hvordan gribes opgaven an?

Jeg vil gennem opaven citere fra Uafhængighedserklæringen og vise eksempler på liberalistiske træk, og undersøge hvorvidt indholdet stemmer overens med den liberalistiske ideologi. Til sidst vil jeg fremhæve uddrag fra en tale af Martin Luther King, og sammenligne talen med Uafhængighedserklæringen, samt vise hvorvidt disse kan føres sammen med den liberalistiske tankegang og den amerikanske selvforståelse.

3. Liberalisme

Liberalisme er en politisk ideologi, som direkte oversat betyder den ”isme”, der går ind for frihed. I dette tilfælde gælder det særligt frihed for det enkelte individ, og ideologien lægger vægt på et individualistisk menneske- og samfundssyn. Alle skal have lige muligheder, dvs. at lovede skal være ens for alle. Liberalisme bygger altså på individualitet og et ønske om, at staten skal være så lille som mulig, da den vil hæmme friheden, hvis den vokser sig for stor. Dog kan en alt for ubegrænset frihed risikere at føre til alles kamp mod alle. Dette er ikke ønsket, og derfor skal der fortsat være en stat, som bare ikke bør være for inflydelsesrig.
De første liberalistiske tanker stammer helt tilbage fra 1600-tallet, og to af frontfigurerne hed John Locke og Thomas Hobbes . I følge John Locke er hovedtanken i det individualistiske menneskesyn, at det enkelte menneske har en række naturlige rettigheder, som f.eks. retten til liv, frihed og ejendom, og at det er statens opgave at respektere og beskytte disse rettigheder.

Da staten skal sørge for at beskytte de individuelle rettigheder og samtidig ikke blive for stor og omfattende, må staten begrænses og kontrolleres f.eks. i form af en forfatning og en magtdeling. Skaberen ... Køb adgang for at læse mere

SRO: Liberalisme og Den amerikanske Uafhængighedserklæring

[4]
Bedømmelser
 • 03-03-2011
  Giver et fint overblik over emnet, men går ikke rigtig i dybden med det.
 • 17-12-2010
  synes det er en fed opgave den giver et godt overblik over emnet :)
 • 11-11-2012
  Super opgave! Den gav rigtig meget nytte :-)
 • 27-02-2012
  Super flot opgave, redegørelsen er genial!