SRO: Læring, intelligens og den sociale arv

  • STX 2.g
  • SRO (Psykologi B, Engelsk A)
  • 10
  • 13
  • 4877
  • PDF

SRO: Læring, intelligens og den sociale arv

Studieretningsopgave (SRO) i Psykologi og Engelsk om læring, intelligens og social arv.
Uddrag af indledning:
"... Selve opgaven er inddelt i tre afsnit. Først vil der blive redegjort for selvvalgte psykologiske teorier som kan belyse centrale aspekter omkring læring. Derefter vil de to engelske tekster: ”The boy on the left had no future. The one on the right is a talented star pupil” og “TV, public school and Ryans´ s fall” med en engelsk faglig metode blive analyseret med henblik på at personkaraktisere hovedpersonen, Ryan. Efterfølgende under samme afsnit, vil der blive forklaret – med baggrunden fra de relevante psykologi-faglige teorier fra første del af opgaven - Ryans udvikling og hvorfor han udvikler sig som han gør.
Afslutningsvis gives der en samlet diskussion og vurdering af det konkrete eksperiment med Ryan, og eksempler på hvorfor det er, at Ryan mislykkedes i, at bryde hans sociale arv."

Lærers kommentar

Jeg manglede lidt korrekturlæsning, og så var indledning ikke så skarp igen, men ellers godt arbejde.

Uddrag

Abstract
Indholdsfortegnelse
Indledning
Psykologien og teorier der omhandler læring
- Behaviorismen
-Socialpsykologi
Analyse og fortolkning af Ryan både med engelsk og psykologisk faglig metode
- Ryan og hans baggrund
- Ryan set fra en psykologisk vinkel
Diskussion og vurdering om eksperimentet med Ryan
- Vanskeligt at bryde den sociale arv
Konklusion og perspektivering
Kildeliste... Køb adgang for at læse mere

SRO: Læring, intelligens og den sociale arv

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.