SRO: Kriminalitet - indvandrer

  • STX 2.g
  • SRO (Matematik A, Samfundsfag A)
  • 7
  • 13
  • 3430
  • PDF

SRO: Kriminalitet - indvandrer

Opgaven er bygget ud fra 2 hypoteser:

1) Indvandrer er mere kriminelle i København end i Gentofte på grund af sociale forhold.
2) Indvandrer er ikke mere kriminelle i København end i Gentofte på grund af sociale forhold.

Indhold

Hypoteser … S.3
Abstract … S.3
Introduktion af opgavens forløb… S.3
Den samfundsfaglige del:
Nørrebro en del af København… S.3-4
Social arv… S.4
Identitetsdannelse… S.4-5
Signaler… S.5
Grupper vs. Bander… S.5-6
Kriminalitet og årsager... S.6-7
Sociale forhold… S.7-8
Mediernes rolle overfor andre religioner/indvandrer… S.8
- sammenstødet mellem politiet og unge indvandrer d. 11-13. juli i 1997
Vejen frem… S.8-9
Den matematiske del:
Redegør for Chi i anden (x^2) test … S.9
Udfør x^2–tests på dine to hypoteser… Bilag
Afkræfte eller bekræfte hypoteserne… S.9
Konklusion… S.9
Litteraturliste – bøger og internet… S.10
Bilag – matematiske del, statistikker og statistikker fra statistik bogen … S 11+12

Uddrag

Introduktion af opgavens forløb:
Igennem min opgave vil jeg både inddrage noget samfundsfagligt i form af forskellige bøger, som er relevante for emnet kriminalitet. Det matematiske ved hjælp af, at udføre 2–tests på mine to hypoteser, som hele opgaven bygger på. Jeg vil udover dette lægge vægt på, hvad det er, som kan gøre folk til kriminelle. Jeg vil især fokusere på identitetsdannelse, den sociale arv og miljøet man lever i. Sidst vil jeg enten kunne afkræfte eller bekræfte den ene af mine hypoteser, ved hjælp af den matematiske metode. Jeg vil til sidst vurdere, hvordan det står til med indvandrerkriminaliteten og komme med et bud på, hvordan den mindskes.

Nørrebro en del af København:
Nørrebro er en bydel i København. På Nørrebro bor der rigtig mange mennesker. Der findes det indre Nørrebro og det ydre Nørrebro. Det indre Nørrebro, omkring Blågårds Plads er kendt som den sorte firkant, da det er der, hvor der sker meget kriminalitet. Før i tiden var det håndværkere, arbejdere osv., som boede på Nørrebro. I 1700 tallet blev det dog ændret, og folk fra de højere sociale klasser flyttede på Nørrebro. I midten af 1800 tallet eksploderede befolkningstallet fra 10.000 i 1857, til 52.000 i 1880 og 105.000 i 1901 . Nørrebro har altid været et sted, hvor der har været uroligheder. Går vi lidt over ti år tilbage, i sommeren i 1997 havde politiet en større konflikt med unge indvandrer, som holdte til ved Blågårds Plads. Saneringen af Nørrebro blev gennemført, selvom der var modstand fra folket. Det Indre Nørrebro fik et helt nyt udseende - der blev bygget nye boligkarréer, lejlighederne blev gjort større og der blev anlagt grønne anlæg i gårdene. Det betød også, at befolkningen atter blev udskiftet, således at Nørrebro den dag i dag atter er et sammensat kvarter. Der bor mange af anden etnisk baggrund end dansk. Nørrebro er i dag et trendy ... Køb adgang for at læse mere

SRO: Kriminalitet - indvandrer

[1]
Bedømmelser
  • 07-09-2010
    tildels okay. mange gode pointer.