SRO: Hydrolyse af krystalviolet

 • STX 2.g
 • SRO (Matematik A, Kemi B)
 • 12
 • 16
 • 3022
 • PDF

SRO: Hydrolyse af krystalviolet

Dette er en SRO i Kemi B og Matematik A som omhandler tre forsøg med krystalviolet.

Formål:
Formålet med denne opgave er at kigge på absorptionen af krystalviolet, bestemme reaktionsordenen for reaktionen mellem krystalviolet og hydroxidioner, samt at undersøge hvorvidt reaktionen er temperaturafhængig. Til dette vil jeg komme ind på Lambert-Beers lov og Arrhenius' lov.

Lærers kommentar

God forståelse af emnet.

Elevens kommentar

Der mangler en indledning og en konklusion

Indhold

Formål 4
Teori 4
Materialer 5
Forsøg 1 – Forskellige koncentrationer 5
Formål 5
Forsøgsgang 5
Lambert-Beers lov 7
Forsøg 2 - Reaktionsorden 8
FormåI 8
Reaktioners hastighed 8
Reaktionsorden 9
Forsøgsgang 9
Forsøg 2.1 11
Forsøg 3 12
Formål 13
Forsøgsgang 13
Litteraturliste 16

Uddrag

Hydrolyse af krystalviolet – en undersøgelse af reaktionsorden

Teori
Reaktionen mellem krystalviolet og hydroxidioner:
Formel for krystalviolet (CV) på fast form: C25H30ClN3
På figuren er krystalviolet-ionen tegnet, da det er den der er interessant. Cl er med i formlen, fordi man ikke kan have et positivt ladet fast stof, og da krystalviolet-ionen er positiv bliver der nødt til også at være noget negativt – chlorid-ionen.
Chlor-atomet er bundet til carbon-atomet med en ion-binding. Denne binding er ikke særlig stærk, og når krystalviolet blandes med vand, dissocieres den i krystalviolet-ionen og chlorid-ionen.
I dette forsøg putter vi herefter NaOH i blandingen, som også er bundet sammen af en ion-binding og derfor vil dissocieres i vand, og da OH- er en meget stærkere base end Cl-, vil krystalviolet reagere med OH- og danne stoffet som ses til højre på figuren ovenfor.
Når krystalviolet optræder på ionform (f.eks. når det er opløst i vand), har hvert N et lonepair, og da C-atomet i midten er positivt ladet og mangler en elektron kan elektronerne løbe løst rundt i hele atomet... Køb adgang for at læse mere

SRO: Hydrolyse af krystalviolet

[1]
Bedømmelser
 • 30-04-2012
  Givet af 2.g'er på STX
  Rigtig god til inspiration