SRO om Hooliganisme og The Football Factory i samfundsfag A og engelsk A

 • STX 2.g
 • SRO (Engelsk A, Samfundsfag A)
 • 10
 • 15
 • 3675
 • PDF

SRO om Hooliganisme og The Football Factory i samfundsfag A og engelsk A

En SRO om hooliganisme. Den tager udgangspunkt i filmen The Football Factory af Nick Love samt et uddrag af Bill Bufords Among the Thugs.

Opgaveformulering:
1. Giv en redegørelse for forskellige teoretiske årsagsforklaringer af hooliganisme.
2. Giv en analyse af Nick Loves The Football Factory (2004), hvor hovedvægten ligger på miljøbeskrivelsen, på portrættet af Tom Johnson og på, hvordan instruktøren formidler sin holdning til de skildrede personer og begivenheder.
3. Diskuter ud fra Nick Loves film og uddraget af Bill Bufords Among the Thugs (1992) mulige årsager til hooliganisme og vurder, i hvilket omfang primærteksternes forklaringer stemmer overens med de samfundsvidenskabelige teorier.

Lærers kommentar

Rigtig god opgave med få mangler

Indhold

Opgaveformulering
Abstract
1. Indledning
2. Redegørelse for forskellige teoretiske årsagsforklaringer af hooliganisme.
2.1 Eric Dunning – Leicesterskolen
2.2 John H. Kerr – Reversal theory
2.3 Michel Maffesoli – Retraditionalisering
Delkonklusion 1
2. Analyse af Nick Loves film ”The Football Factory”
Delkonklusion 2:
3. Diskussion
Delkonklusion 3
5. Samlet konklusion
6. Litteraturliste
6.1 Primær litteratur
6.2 Sekundær litteratur

Uddrag

1. Indledning

Jeg har valgt at beskæftige mig med hooliganisme, fordi vi i dag lever i en tid, hvor hooliganismen ikke kun er udbredt i et bestemt område, men i rigtig mange lande rundt omkring i verden. Hooliganismen er det begreb, som bruges om de tilskuer, der opfører sig voldeligt i forbindelse med fodboldkampe. Hooliganismen blev allerede populært i 1960'erne. Efter at England i 1966 var vært for World Cup, blev hooliganismen meget udbredt. Siden da har det været et alvorligt problem, og i dag er der forskellige teoretiske forklaringer af hooliganismens årsager. Derfor har jeg valgt at tage udgangspunkt i de forskellige teoretiske årsagsforklaringer af hooliganismen, og for at få besvaret min problemformulering, har jeg valgt at gøre brug af teoretiske og empiriske metoder... Køb adgang for at læse mere

SRO om Hooliganisme og The Football Factory i samfundsfag A og engelsk A

[2]
Bedømmelser
 • 28-02-2012
  super fin opgave og rigtig velskrevet... klart en 10'er værdi
 • 15-03-2012
  rigtig god opgave........

Materialer relateret til SRO om Hooliganisme og The Football Factory i samfundsfag A og engelsk A.