SRO om Irans Atomprogram

  • STX 2.g
  • SRO (Samfundsfag A, Fysik A)
  • 12
  • 14
  • 4649
  • Word2007

SRO om Irans Atomprogram

En studieretningsopgave (SRO), udført i fagene Fysik A og Samfundsfag A, som arbejder med Irans atomprogram.

Problemformulering

Gør meget kort rede for Irans atomprogram.

Gør rede for og undersøg sammenhængen mellem at et land har atomkraftværker og evnen til at fremstille A-våben.

Undersøg og diskuter baggrunden for den store internationale opmærksomhed på Irans atomprogram. I denne forbindelse skal du inddrage centrale internationale aktører - herunder FN (Sikkerhedsrådet m.m.), EU og i relation hertil de centrale stater. Inddrag vedlagte artikler.

Indhold

Abstract: 2
Indledning: 4
Irans Atomprogram – historisk og i dag: 4
Irans veje til våben: 5
Teori og sammenhæng mellem atomkraft og kernevåben: 5
Uranmetoden: 6
Plutoniummetoden: 7
International opmærksomhed: 8
De internationale aktører: 8
Irans udenrigspolitik: 11
Konklusion: 12
Bibliografi 13
Bilag: 15

Uddrag

Indledning:
Opgaven vil bestå af en redegørelse for historiske begivenheder og den nutidige status i forhold til det atomprogram, Iran påbegyndte i 1974, samt skabe et overblik over de (international kendte) nuværende og kommende muligheder, som atomprogrammet giver Iran. Den vil redegøre for rele-vant naturvidenskabelig empiri omkring kernekraft og dens sammenhæng med kernevåben og på baggrund af dette vil den analysere kendt materiale for at kunne vurdere om der, I Iran, er mulighed for at fremstille kernevåben i ly af et civilt atomprogram. Den vil, ud fra nyhedsmediernes materiale, undersøge betydningen af Iran som en atommagt i forhold til internationale organisationer og aktører som FN, med specielt henblik på sikkerhedsrådet og de 5 vetolande heri og EU samt andre relevante stater som f.eks. USA og undersøge, hvilke forhold det skaber i det internationale sam-fund. Udover dette vil jeg undersøge og diskutere Irans udenrigspolitiske strategi.

Irans Atomprogram – historisk og i dag:
Iran genoptager i 1984 det atomprogram, der er blevet grundlagt af Shahen i 74 og lukket igen i 79, uden at informere resten af verden herom. I 2002 lækkes oplysninger til USA om de genåbnede hemmelige atomanlæg, hvilket fører til at Iran, året efter, lover; Tyskland, England og Frankrig at landet vil samarbejde fuldt ud med IAEA og stoppe al forarbejdning samt berigelse af uran. Endnu et år efter, i år 2004, findes der beviser på at Iran er begyndt at bygge centrifugeanlæg til berigelse af uran. I år 2005 påbegynder Iran eksperimenter for en grundlæggende metode til uranberigelse, næsten samtidig med at IAEA vedtager en kritisk resolution overfor de signaler om et fuldbyrdet berigelsesprogram, som landet sender til omverdenen. I løbet af år 2005 tiltager spændingerne mel-lem vesten og Iran, imens den netop genvalgte Iranske præsident, Mahmoud Ahmadinejad, bliver indsat og efterfølgende kommer med tydeligt fjendske udtalelser om nabolandet Israel. Det bliver også bekræftet fra Irans side, at programmet for at producere uran til brug i civile energianlæg bliver genoptaget og kort efter viser en fortrolig rapport at Iran påbegynder berigelse af uran. Iran ... Køb adgang for at læse mere

SRO om Irans Atomprogram

[1]
Bedømmelser
  • 18-02-2013
    Rigtig god opgave - meget flot ;) Hvornår er denne her opgave fra? I opgaven står der "skoleåret 2009/2010" men på side hovedet står der 18. februar 2013!!!!