SRO om efterløn | Samfundsfag A og Matematik A

  • STX 2.g
  • SRO (Matematik A, Samfundsfag A)
  • 10
  • 16
  • 2824
  • PDF

SRO om efterløn | Samfundsfag A og Matematik A

Studieretningsopgave (SRO) om efterlønnen og de personer, der anvender den. Opgaven er skrevet i samfundsfag A og matematik A og bruger bl.a. chi-i-anden-test til at undersøge anvendelsen af efterløn

Problemstillinger:
• Hvordan er fordelingen af mænd og kvinder på efterløn?
• Hvad vil en χ2-test og en indeksering vise om mænd og kvinder på efterløn?
• Hvordan fordeler efterlønsmodtagerne sig uddannelsesmæssigt?
• Hvad vil en χ2-test og en indeksering vise om efterlønsmodtagernes uddannelsesmæssige bagrund?

Indhold

Abstract
Indledning
Problemstillinger
Metode
Hvordan er fordelingen af mænd og kvinder på efterløn
Chi-i-anden-test over mænd og kvinder
Indekstal over mænd og kvinder
Hvordan fordeler efterlønsmodtagerne sig uddannelsesmæssigt
Indekstal over MA og 3f
Konklusion
Bilag
Litteraturliste

Uddrag

Indledning
Jeg har valgt at skrive om efterløn, fordi det er et meget interessant emne, da det debatteres meget tit i medierne, og det har ført til at de fleste mennesker, partier og fagforeninger osv. har en holdning til dette emne. Derfor er det heller ikke et problem at finde noget statistisk materiale om emnet efterløn. Efterløn er et tilbud til medlemmerne af en a-kasse det er en mulighed for at trække sig tidligt tilbage fra arbejdsmarked. For at få udbetalt efterlønnen, skal man have betalt efterløns bidrag. Efterlønnen blev indført i 1979 af daværende Statsminister Anker Jørgensen. I min opgave har valgt at fokuserer på 2 emner inden for efterlønnen. Det ene er forskellen mellem mandlige og kvindelige efterlønsmodtagere, hvor jeg har startet med at lave en χ2-test for at teste om der er en forskel mellem mandlige og kvindelige efterlønsmodtagere. Derefter har jeg lavet indekstal over mænd og kvinder. Mit andet emne er hvilken uddannelsesmæssige baggrund efterlønsmodtagerne har. Jeg har delt det op i 2 forskelige grupper. Den ene gruppe er dem som er højt uddannet, og den anden gruppe er de lavt uddannede. Jeg repræsenterer de 2 grupper med 2 forskelige a-kasser. Derefter laver jeg en χ2-test for at teste om der er en forskel på de højt uddannede og lavt uddannede, der går på efterløn. Jeg har valgt at lave indekstal for bedre at afbillede forskellen mellem de 2 a-kasser. Nedenfor har jeg opstillet nogle problemstillinger som jeg vil besvare igennem min opgave... Køb adgang for at læse mere

SRO om efterløn | Samfundsfag A og Matematik A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.