SRO: Differentialligninger og kemiske reaktioners hastighed

 • STX 2.g
 • SRO (Matematik A, Kemi A)
 • 12
 • 16
 • 2630
 • PDF

SRO: Differentialligninger og kemiske reaktioners hastighed

SRO i Matematik A og Kemi A

I SRO'en beskrives et forsøg som omhandler reaktionshastigheden mellem persulfationer og iod-idioner, mens koncentrationerne bliver ændret.
Den matematiske del består i at gennemgå separation af de variable, som derefter kan bruges til at udlede 1, og 2. orden i den kemiske del. Derover vil begreber som reaktionsorden og reaktionshastighed blive beskrevet.

Problemformulering
- Redegør for begrebet reaktionshastighed for kemiske reaktioner, reaktionsorden, samt for hvilke faktorer der påvirker reaktionshastigheden, og hvorfor.

- Udled den matematiske teori, der ligger til grunde for løsning af de differentialligninger, der fremkommer ved opskrivning af 0., 1., og 2. ordens reaktioners hastighedsudtryk.

- Udfør eksperimentet ”Reaktion mellem persulfationer og iodidioner” og lav relevante analyser af resultaterne, der kan vise hvilken orden reaktionerne har. Vurder eksperimentets resultater.

- Giv et eller flere eksempler fra hverdagen, vores krop, eller fra industrien, hvor kemiske reaktioners hastighed er vigtig.

Studienets kommentar

Abstract ligger til sidst i denne opgave.

Indhold

Problemformulering
Metodeovervejelse:
Indledning
Teori
Efterbehandling
Fejlkilder
Perspektivering
Konklusion
Resumé
Litteraturliste
Bilag:
Øvelsen: Reaktion mellem persulfationer og iodidioner”

Uddrag

Metodeovervejelse:
Jeg bruger den kvantitative metode til at udregne forskellige oplysninger omkring forsøgene. Den kvantitative metode, er en naturvidenskabelig metode, som bruges når oplysninger om forsøgene kan gøres målbare. Altså ting som kan regnes ud.
Derudover bruger jeg den deduktive metode i og med at jeg først gennemgår noget generelt og derefter kobler det til noget virkeligt. Deduktion er en som metode, hvor man tager noget generelt og anvender det på et særtilfælde.

Indledning
Denne SRO opgave omhandler differentialligninger og kemiske reaktionernes hastighed. Vi skal udføre et forsøg som omhandler reaktionshastigheden mellem persulfationer og iodidioner, mens koncentrationerne bliver ændret.
Denne opgave er tværfaglig mellem kemi og matematik. Den matematiske del består i at gennemgå separation af de variable, som derefter kan bruges til at udlede 1, og 2. orden i den kemiske del. Derover vil begreber som reaktionsorden og reaktionshastighed blive beskrevet.
Til sidst vil der blive opskrevet nogle eksempler fra hverdagen.

Teori
Jeg vil starte teoriafsnittet med at vise beviset for separation af de variable. Teorien bag separation bruges til udregning af 1. og 2. ordens reaktion, som vil blive forklaret senere i teoriafsnittet.
Man benytter separation af de variable til at løse differentialligninger af typen:
... Køb adgang for at læse mere

SRO: Differentialligninger og kemiske reaktioners hastighed

[7]
Bedømmelser
 • 02-02-2013
  Givet af 2.g'er på STX
  Synes ikke denne opgave svarer til karakteren der angivet
 • 19-12-2014
  kjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
 • 05-12-2013
  Givet af HTX-elev på 2. år
  En god detaljeret opgave!!
 • 03-11-2013
  Rigtig fin opgave, hvor alt er forklaret