SRO: Den iscenesatte krop

 • STX 2.g
 • SRO (Samfundsfag A, Idræt B)
 • 7
 • 10
 • 2445
 • PDF

SRO: Den iscenesatte krop

En SRO i 2.g, med fagene Samfundsfag A og Idræt B. Opgaven handler om kropsidealer og "den iscenesatte krop". Den omhandler bl.a. hvilke forhold der påvirker kropidealet, og hvad folk gør for at følge det.

Lærers kommentar

Jeg fik brugt sociologi teoretikerne for lidt og for sent i opgaven. Ellers en fin besvarelse, dog til tider for "tynd"

Indhold

Indledning
Redegørelse for udviklingen af kropsidealer
Vurdering af metoder unge bruger for at opnå kropsidealer
Sammenhængen mellem kropsidealer og identitetsdannelse
Konklusion
Litteraturliste
Noter

Uddrag

Uddrag af indledning:
"...I min opgave som tager udgangspunkt i ”den iscenesatte krop” vil jeg at redegøre for kropsidealernes udvikling især igennem de seneste 30 år da fitnesskulturen blev populær, og beskrive begrebet ”sundhed”. Dernæst vil jeg fortælle om to metoder unge mennesker i dag anvender, for at opnå nutidens svar på den perfekte krop. Til sidst en diskussion/vurdering om sammenhængen mellem kropsidealer om identitetsdannelse, bla. via Anthony Giddens, Thomas Ziehe og Christofer Lasch's teorier om det senmoderne samfund."... Køb adgang for at læse mere

SRO: Den iscenesatte krop

[2]
Bedømmelser
 • 27-03-2014
  Super fin opgave, og udmærket inspiration.
 • 23-05-2012
  gode ting du kommer ind på