SRO: Bakteriepopulationer og -vækst

 • STX 2.g
 • SRO (Matematik A, Bioteknologi A)
 • 10
 • 21
 • 4048
 • PDF

SRO: Bakteriepopulationer og -vækst

SRO skrevet i Bioteknologi A og Matematik A om bakteriepopulationer og logistisk vækst.

Problemstillinger:
1) Redegør for bakteriecellens opbygning og formering.
2) Giv en matematisk fremstilling af forskellige vækstmodeller og gør rede for modellernes egnethed til at beskrive væksten af en bakteriepopulation.
3) Analyser hvilke faktorer, der har betydning for populations -vækst og -dynamik. Du skal inddrage øvelsen ”Populationsvækst af E.coli”

Indhold

Abstract
Indledning
Analyse - Bakterier
Mikroorganismers vækst og formering
Analyse – Matematiske vækstmodeller
Iterative systemer:
Logistisk vækst:
Faktorer for vækst og dynamik (Populationsvækst af bakterien E. coli)
Diskussion og vurdering
Konklusion
Litteraturliste / Referencer
Bilag

Uddrag

Indledning
Bakterier findes overalt, i jorden, luften og vandet. Bakterierne kan være skadelige for mennesker, men ikke alle bakterier er skadelige. Det der bestemmer bakteriens virkning overfor mennesker, er bakteriens opbygning. Lige præcis bakteriens opbygning og ikke mindst hvordan den formerer sig er meget interessant. Jeg vil derfor i denne opgave belyse hvordan en bakterie er opbygget og hvordan den formerer sig, for at beskrive formeringen vil jeg benytte matematiske vækstmodeller. Med inddragelsen af matematiske vækstmodeller og analyse opnår vi bedre forståelse for hvordan cellen i bakterierne formerer sig.

Analyse - Bakterier
- Den prokaryote celle (bakterier og arkæer)
Bakterier og arkæer er encellede prokaryote organismer. De har dermed en nogenlunde simpel celleopbygning, hvor deres arvemateriale ligger frit i cytoplasmaet. Levende organismer opdeles i to hovedgrupper, prokaryoter og eukaryoter. Forskellen på disse to organismer er; i eukaryoter har cellen cellekerner, mens prokaryoter ingen celle har. Arvematerialet findes i form af et dobbeltstrenget ringformet DNA-molekyle, dette kaldes ... Køb adgang for at læse mere

SRO: Bakteriepopulationer og -vækst

[3]
Bedømmelser
 • 26-02-2017
  Givet af 2.g'er på STX
  Meget overfladisk, ingen henvisninger (i form af fodnoter), og ingen brug af fagenes metode og terminologi
 • 02-04-2012
  GODE VAR OG ISÆR MATEMATIK DELEN :)
 • 13-03-2014
  det var en mega god rapport