SRO om kostvaner

  • STX 2.g
  • SRO (Biologi A, Samfundsfag A)
  • 7
  • 8
  • 2994
  • PDF

SRO om kostvaner

SRO i Samfundsfag A og Biologi A om kostvaner.

Studienets kommentar

Der mangler et abstract

Indhold

Indledning………………………………………………………………………………… Side 1
Sammenhænge mellem sundhed (kost og følgesygdomme) og på den anden side befolkningens levestil……………………………………………………………………………………... Side 2-3
Redegørelse for de aktuele kostråd og en vurdering af dem……………………………. Side 3-4
Hvordan relatere de forskellige sociale grupper og sociale forskelle til sunhedsproblemerne………………………………………………………………………Side 4-5
Konsekvenserne for samfundet af den stigende forekomst af livstilssygdomme og forslag til forebyggelse af forringelsen af danskernes sunhedstilstand………………………….. Side 5-6
Konklusion……………………………………………………………………………… Side 6
Bilag…………………………………………………………………………………… Side 7-8
Litteraturliste………………………………………………………………………………Side 8

Uddrag

Indledning
Med henblik på kostvaner kan man groft sagt opdele det danske samfund i 3 grupper, den første gruppe lever et usundt liv, med: slik, chips cola, fastfood og meget lidt mortion. Så er der den anden gruppe, i denne gruppe er man bevidst om hvad man spiser og man spiser hovedsagligt sundt og varieret, og man dyrker typisk sport en eller to gange om ugen.
I den sidste gruppe, som idag er den mest voksende gruppe, er man meget bevidst om hvad man spiser og man prøver at følge forskernes kostråd så vidt som muligt, man tror på at den sunde mad giver en bedre velværd og man er meget fokuseret på at opnå denne velværd. I min opgave vil jeg sætte fokus på den første gruppe, og finde ud af hivlke sammenhænge der er mellem ens kost og ens egen velvære.
Jeg har valgt at sættte fokus på livstilssygdommen fedme, og vil prøve at finde ud af hvordan det kan være at vi mennesker bliver overvægtige.

Sammenhænge mellem sundhed (kost og følgesygdomme) og på den anden side befolkningens levestil.
Globaliseringen, har dannet en mere og mere fælles livstil for den vestlige verden. Den stigende sekularisering fra hovedsagligt USA er en stor faktor, når man kigger på statistikerne og ser at flere og flere mennesker lider af overvægt eller direkte fedme her i Danamrk. Vi har taget de mange brands der er kommet ud af den amerikanske kultur til os, brands som hip hop kulturen, som der i dag er mange danskere der bekender sig til, startede i den amerikanske undergrundskultur og har i ... Køb adgang for at læse mere

SRO om kostvaner

[1]
Bedømmelser
  • 04-10-2011
    gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg