SRO om gærcelleaktivitetens temperaturafhængighed

 • STX 2.g
 • SRO (Matematik A, Biologi A)
 • 10
 • 10
 • 2325
 • PDF

SRO om gærcelleaktivitetens temperaturafhængighed

SRO i Biologi A og Matematik A om gærcelleaktivitetens temperaturafhængighed.

Problemformulering
a.Gør rede for enzymers opbygning og funktion.
b.Gør rede for gærcellens energistofskifte og forklar hvilken betydning temperaturen har for de enzymatiske processer i gærcellen.
c.Vurder betydningen af anvendelsen af gærceller inden for fødevareindustrien.
d.Vis at CO2 produktionen ved konstant temperatur med tilnærmelse er en lineær funktion af tiden idet du bruger nedenstående resultater fra forsøg: Temperaturens indflydelse på gærcellers respiration.
Der ønskes en undersøgelse for hver temperatur: 10,20,25,30,35,40 og 50 grader Hvorfor er resultatet ved 10 grader noget ”misvisende”?
e.Vis at vækstraten for CO2 produktionen (hældningskoefficienterne) med tilnærmelse er en eksponentiel funktion af temperaturen (lave temperaturer) idet du bruger resultaterne fra punkt d. (dog bør du nok udelade resultatet fra 10 grader - også resultatet fra 50 grader?)
f. Desuden ønskes en beskrivelse af hvad der kendetegner en eksponentiel model og hvad man
forstår ved eksponentiel regression (beskrivelsen skal indeholde et bevis)

Indhold

Abstract 1
Indholdsfortegnelse 2
Indledning 3
Problemformulering 3
Enzymer 4
Enzymers opbygning 4
Enzymers funktioner.4
Gærcellen.5
Gærcellens energistofskifte 5
Temperatur under gæring 5
Gærcellers brug i fødevareindustrien.6
Resultater.6
Vækst og regression.7
Eksponentiel vækst.7
Eksponentiel regression.7
Konklusion 9
Litteraturliste 10

Uddrag

Indledning
Siger man gær, vil de fleste mennesker straks tænke på den lille grålige firkantede klump man køber i supermarkedet for 2 kr. Men de fleste ville nok rynke lidt på næsen, hvis de vidste at det gær de køber i supermarkedet, i virkeligheden er levende encellede svampe.
Min opgaves emne er Gærcelleaktivitetens temperaturafhængighed. I opgave, vil jeg sammenkoble fagene biologi og matematik, hvilket er med til at give et bredere indblik i emnet.

Jeg vil starte med biologi delen. Her vil jeg lægge ud med at præsentere underemnet enzymer. Her vil jeg give en forklaring på enzymers opbygning samt deres funktioner.

Herefter vil jeg gøre rede for gærcellers energistofskifte og give en forklaring på hvilken betydning temperaturen har for gærcellens enzymatiske processer. Efter dette, vil jeg forklare hvad vi bruger gærceller til i fødevareindustrien smat vurdere dens betydning.

Herfra kommer jeg til matematik delen. Her vil jeg vise at CO2 produktionen ved konstant temperatur med tilnærmelse er en lineær funktion af tiden. Herefter vil jeg bruge resultaterne herfra, til at vise at vækstraten for CO2 produktionen med tilnærmelse er en eksponentiel funktion af temperaturen. Som sidste del af matematik delen, vil jeg beskrive de kendetegn som kendetegner en eksponentiel model og hvad man forstår ved eksponentiel regression.

Enzymer
Et enzym er et særligt protein. Man kan med et ikke-biologisk ord, vel kalde enzymer for en slags hjælper, som hjælper kemiske processer til at ske hurtigere. Med et biologisk ord, virker Enzymet som en katalysator, altså et stof som hjælper en kemisk proces uden selv at blive brugt op. Altså kan vi sammenligne enzymer, med et helt almindeligt stykke værktøj.

Enzymers opbygning
Enzymer er proteiner, som dannes i levende organismer. Enzymer består af en eller flere aminosyrer kæder, også kendt som polypeptider som alle andre proteiner. Kæderne folder på forskellige måder, ved at der dannes bindinger mellem forskellige aminosyrer i kæden. Derfor får enzym molekylet altså en kugleformet struktur. De fleste enzymer er en del større en de substrater de virker/arbejder på, derfor er kun en lille del af enzymer involveret i katalysen... Køb adgang for at læse mere

SRO om gærcelleaktivitetens temperaturafhængighed

[2]
Bedømmelser
 • 10-02-2011
  SUper nice opg. (: !!
 • 26-03-2011
  Givet af 2.g'er på STX
  Rigtig god til inspiration