SRO om krigen mod terror | Samfundsfag A og engelsk A

 • STX 2.g
 • SRO (Engelsk A, Samfundsfag A)
 • 10
 • 13
 • 3452
 • PDF

SRO om krigen mod terror | Samfundsfag A og engelsk A

Studieretningsopgave (SRO) om krigen mod terror. Opgaven er skrevet i samfundsfag A og engelsk A. Et af de centrale spørgmsål i opgaven er: "Hvordan forsøger Bush i sin State of the Union tale fra 29. januar 2002 at sikre folkelig og politisk opbakning til USA's udenrigspolitiske og militære strategier?"

Der bliver blandt andet svaret på følgende problemstillinger:
- Redegør for USA's udenrigspolitiske og militære strategier i kølvandet på 9/11.
- Foretager en retorisk og stilistisk analyse af Bushs tale.
- Undersøger hvordan den politiske dagsorden afspejles i talens retoriske og stilistiske virkemidler.
- Diskuterer USAs udenrigspolitik i relation til teorier om international politik (eksempelvis realisme og idealisme).

Indhold

Side 2: Problemformulering
Side 3: Abstract
Side 3: Indledning
Side 3-4: Baggrund
Side 4-5: International politik teorier
Side 5: Realisme
Side 5-6: Neorealisme
Side 6-7: Idealisme og liberalisme
Side 7-8: Neoliberalisme
Side 8: Delkonklusion
Side 8-9: Udenrigspolitik/sikkerhedspolitik
Side 9-10: Delkonklusion
Side 10-12: State of The Union
Side 12: Delkonklusion
Side 12-13: Konklusion
Side 14: Litteraturliste

Uddrag

For at forstå baggrunden for den amerikanske udenrigspolitik eller sikkerhedspolitik, er det derfor nødvendigt at forstå international politik, og derved kende til de grundlæggende principper der påvirker staternes adfærd. I denne opgave vil jeg gøre rede for en række teorier der går med disse principper, og derefter med henblik på at bruge dem i min analyse af USA's udenrigspolitik og George W. Bushs, State of the Union tale. Jeg har valgt at lægge vægt på USA's sikkerhedspolitik, og jeg vil især fremhæve Irak krigen som en af de vigtigste sikkerhedspolitiske episoder siden 11. september, som tydeligst afspejler USA's grundlæggende adfærd herefter, da den amerikanske fremgang kan være svær at forstå.
USA's sikkerhedspolitik trodsede amerikanske allierede og medførte derefter protester verden over. Det er interessant at forstå de bagvedliggende tanker og motiver for en så upopulær sikkerhedspolitik.
I min opgave vil jeg også forsøge at forklare tankerne og motiverne bag den amerikanske sikkerhedspolitik, men med udgangspunkt i international politik omkring realisme og idealisme... Køb adgang for at læse mere

SRO om krigen mod terror | Samfundsfag A og engelsk A

[2]
Bedømmelser
 • 13-03-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  Lidt for mange sproglige fejl, synes ikke rigtig citaterne bliver brugt ordenligt - de bliver mere bare kommenteret på hvilket på gymnasieniveau ikke er godt nok. Svag retorisk analyse
 • 07-02-2012
  alt er godt ved den. Han kommer meget i dyben med den