SRO om velfærdsstat og ulighed i Matematik A og Samfundsfag B

 • STX 2.g
 • SRO (Matematik A, Samfundsfag B)
 • 10
 • 12
 • 3085
 • PDF

SRO om velfærdsstat og ulighed i Matematik A og Samfundsfag B

Studieretningsopgaven (SRO) indeholder en redegørelse for den universelle og residuale velfærdsmodel, bevis for og brug af formlen for gini-koefficienten, samt en diskussion af sammenhængen mellem gini-koefficienter og velfærdsmodeller.

Du kan læse mere om den universelle og den residuale velfærdsmodel på siderne om velfærdsmodeller i vores kompendium om velfærdsstaten.

Indhold

Indledning 3
Redegørelse for den universelle og residuale velfærdsmodel 3
Bevis af formlen til udregning af gini-koefficienten 4
Benyttelse af formlen til udregning af gini-koefficienten 7
Diskussion af, hvorvidt gini-koefficienterne i Danmark og USA kan forklares ud fra landenes forskellige velfærdsprincipper 8
Konklusion 10
Kilde- og litteraturliste 11
Bilag 1a – Regneark til udregning af gini-koefficienten 12

Uddrag

Indledning

Danmark opfattes typisk som et af de lande i verden med den største grad af lighed, hvor man i befolkningen har en meget stor mellemgruppe og kun relativt få fattige og rige. Derimod opfattes USA traditionelt som værende indehaver af en stor grad af polariseret ulighed blandt de vestlige samfund, hvor spændet mellem rig og fattig kan ses kvantitativt såvel som kvalitativt i det amerikanske samfund. Begge lande betragtes økonomisk set som højt profilerede i international politisk og verdenshandlen, men er i høj grad baseret på forskellige velfærdsmodeller.

I denne studieretningsopgave med samfundsfag A og matematik B som fagkombination benyttes problemformuleringen: Kan graden af ulighed i Danmark og USA forklares vha. velfærdsmodeller? Jeg ønsker således at redegøre for den universelle og residuale velfærdsmodel, bevise og benytte formlen til udregning af gini-koefficienten, samt diskutere, hvorvidt gini-koefficienterne i Danmark og USA kan forklares ud fra landenes forskellige velfærdsprincipper.

Redegørelse for den universelle og residuale velfærdsmodel
Den universelle velfærdsmodel Den universelle velfærdsmodel benyttes i lande som Danmark, Norge og Sverige og kaldes derfor også den skandinaviske af slagsen. Modellen er i høj grad baseret på socialdemokratiske principper, hvor man ønsker at sikre alle samfundets borgere en høj offentlig service og sikring fra staten.

Modellen er i høj grad finansieret af generelle skatter, der tilkommer statskassen. Et grundlag for ... Køb adgang for at læse mere

SRO om velfærdsstat og ulighed i Matematik A og Samfundsfag B

[4]
Bedømmelser
 • 17-10-2014
  Lige i øjet når der er brug for inspiration.
 • 04-05-2013
  helt udemærket, den kan virke som god inspirationskilde!
 • 12-03-2012
  Så fin i forbindelse med udregning af gini-koefficienten
 • 11-03-2011
  Meget god til inspiration