SRO om vælgeradfærd i samfundsfag A og matematik A

 • STX 2.g
 • SRO (Samfundsfag A, Matematik A)
 • 7
 • 11
 • 3079
 • PDF

SRO om vælgeradfærd i samfundsfag A og matematik A

SRO i samfundsfag og matematik, hvor emnet er vælgeradfærd, herunder hvilke befolkningsgrupper der stemmer hvad og hvorfor.

Udover samfundsfaglig teori om vælgeradfærd bliver også chi-i-anden-test gennemgået.

Elevens kommentar

Opgaven kan også bruges i samf, som fylder mest i opgaven.

Studienets kommentar

Abstract mangler

Indhold

- Indledning -I hvor høj grad har alder, uddannelse og køn indflydelse på partivalg?
- 1. Kvinder stemmer mere venstreorienteret end mænd. 5
- 2. Ældre stemmer mere højreorienteret end unge. 5
- 3. Højtuddannede stemmer mere venstreorienteret end lavt uddannede 6
- Chi-2-testen 7
- 0-Hypoteser til chi-2-test 8
- Chi-2-testes styrker og svagheder 11
- Prøvevalget på Rønde Gymnasium 11
- Konklusion 12
- Litteraturliste: 13

Uddrag

I mine hypoteser om danskernes vælgeradfærd, har jeg valgt først at opstille en hypotese for derefter at redegøre for teorien, der ligger bag hypotesen. I teorien går jeg ud fra de sociologiske teorier om, fx normer og værdier samt, hvilken betydning globaliseringen og det senmoderne samfund har for individet og dermed dets partivalg. Gennem mine chi 2. tests har jeg valgt at bruge Excel, hvor mit signifikantnivaeu er på 1 %. Med hensyn til metode har jeg både brugt den kvantitative og den kvalitative. Den kvantitative, som man ofte bruger i spørgeskemaer og tabeller, hvor man ønsker at få overordnede fællestræk, er især brugt til tabelarbejdet, som er rimeligt groft grupperet i, hvilket parti folk stemmer på. Den kvalitative metode har jeg brugt i teorien, hvor jeg går mere i dybden med, hvad der kan ligge til grund for folks holdninger og dermed partivalg, fx vil jeg inddrage teorien om Maslow’s behovspyramide, i den kvalitative metode er der mere plads til fortolkning og abstrakte svar. Ud over det omfatter det empiriske materiale forskellige teorier om danskernes vælgeradfærd fra bl.a. ”politik – dansk politik i EU-ramme."... Køb adgang for at læse mere

SRO om vælgeradfærd i samfundsfag A og matematik A

[22]
Bedømmelser
 • 25-03-2010
  Visse mangler, men god som inspiration. Både til opsætning af SRO, men også god behandling af chi-i-anden specielt. Samf. delen er udemæket.
 • 21-03-2010
  Jeg sad fast med min egen SRO, og fandt denne opgave meget nyttig i forbindelse med at skulle starte op. Delen med chi^2 er specielt god! :)
 • 17-01-2016
  Givet af 2.g'er på STX
  den er rigtig god til inspiration
 • 03-04-2014
  Det er okay - fik det ikke brugt så meget