SRO - Undersøgelse af en lineær sammenhæng i kemi

  • STX 2.g
  • SRO (Matematik A, Kemi B)
  • 10
  • 9
  • 2138
  • Word2007

SRO - Undersøgelse af en lineær sammenhæng i kemi

I denne SRO vil jeg undersøge farvestoffet tartrazin og dens koncentration i dette tilfælde i en sodavand. Bliver reglerne for koncentrationsforholdet overholdt i forhold til positivlisten? Til at komme frem til dette vil jeg ved hjælp af lineær regression finde ud af dette. Dermed vil jeg også finde ud af om lineær regression er en passende model til netop dette formål.

Indhold

Indledning s. 3
Farvestoffer s. 3
Tartrazin s. 4
Lambert-Beers lov s. 4
Lineær regression s. 5
Korrelationskofficienten s. 5
''I gamle dage'' s. 6
Mindste kvadraters metode s. 6
Spentrofotometri og standardkurve s. 8
Konklusion s. 9
Litteratur liste s. 9
Bilag s. 9

Uddrag

Farvestoffer
Farvestoffer er intense forbindelser der anvendes til at farve eksempelvis fødevarer. Der skelnes mellem farvestoffer og pigmenter. Farvestoffer er opløselige og pigmenter er uopløselige i det opløsningsmiddel, hvori de anvendes.
Stoffernes farver afhænger af lysabsorption i den synlige del af lysspektret. Fx er et rødt farvestof en kemisk forbindelse, hvis molekyler absorberer alt andet lys end rødt, således at kun det røde lys kastes tilbage fra stoffet (hvide farvestoffer tilbagekaster alt lys, sorte absorberer alt lys). Lysabsorptionen afhænder af stoffets kemiske sammensætning. Farvestofferne deles op i flere grupper som fx azo-, nitroso- og ketogrupper (hhv. −N=N−, −N=O og =C=O).
Det farvestof jeg vil kigge på hører til azo-gruppen(-N=N-), nemlig tartrazin

Tartrazin
Tartrazin, C16H9N4Na3O9S2, er et gult farvestof som anvendes i fødevarer som fx en grøn sodavand. Det har E-nummeret E 102.
Tartrazin er et af de farvestoffer der er mest omdiskuteret farvestoffer, da dette tilsætningsstof er det stof som flest mennesker er rapporteret overfølsomme overfor. Symptomerne er bl.a. høfeber og astma. Derudover foreligger der en officiel undersøgelse fra Food Standards Agency (FSA), som er den ... Køb adgang for at læse mere

SRO - Undersøgelse af en lineær sammenhæng i kemi

[1]
Bedømmelser
  • 09-02-2011
    Rigtig god opgave, velformuleret