SRO om terrorisme og Al-Qaeda | Samfundsfag B og psykologi C

  • STX 2.g
  • SRO (Samfundsfag B, Psykologi C)
  • 10
  • 14
  • 4085
  • PDF

SRO om terrorisme og Al-Qaeda | Samfundsfag B og psykologi C

Studieretningsopgave (SRO) om terrorisme. Opgaven handler primært om radikal islamisk terrorisme og inddrager bl.a. samfundsvidenskabelige teorier til at forstå fænomenet. Opgaven er skrevet i samfundsfag B og psykologi C.

Problemformuleringen lød:
Redegør for terrorismebegrebet.
Beskriv karakteristiske træk ved den islamisk (Al-Qaeda) relaterede terrorisme i det 21. århundrede. Belys dette med et eller flere eksempler.
Analyser ved hjælp af socialpsykologisk og samfundsvidenskabelig teori hvilke faktorer, der kan skabe en terrorist. I skal bruge et eller flere eksempler.
Diskuter hvorfor og hvordan unge, der er opvokset i et vestligt demokrati, bliver tiltrukket af radikal islamisme. Vurder hvordan man kan imødegå denne radikalisering.

Indhold

Indledning
Redegørelse af terrorisme
- Terrorisme begrebet
- Fra gammel til ny terrorisme
- Nyere terrorisme
Forklaringer på terrorisme
- De 4-forklaringsmodeller
- Civilisationernes sammenstød – Hungtington
- Fukuyama
- Didar – Et eksempel på skabelsen af en terrorist i mellemøsten
Diskussion og vurdering
- Identitetskrise
- Radikaliseringsprocessen
- Eksempel på skabelsen af en terrorist i vesten
- Hvordan kan man imødegå radikaliseringen
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

I min opgave om terrorisme, vil jeg i den første del starte med at redegøre for definitionen af terrorismebegrebet. Derefter vil jeg redegøre for de forskellige former for terrorisme national og international, samt uviklen fra den gamle til den nye terrorisme. I min anden del af opgaven, vil jeg finde ud af hvilke samfundsvidenskabelige og socialpsykologiske forklaringer der er på terrorisme og komme ind på Herman Branns 4-forklaringsmodeller, Huntingtongs teori om civilisationers sammenstød og Fukuyanas sociologiske forklaring. Derefter vil jeg give et eksempel på skabelsen af en terrorist i mellemøsten. I min tredje og sidste del vil jeg give et bud på hvorfor og hvordan unge i et vestligt demokrati, bliver tiltrukket af radikal islamisme. Derefter vil jeg give et eksempel på skabelsen af en terrorist i vesten. Tilslut vil jeg vurdere hvad der kan gøres for at imødegå radikalisering... Køb adgang for at læse mere

SRO om terrorisme og Al-Qaeda | Samfundsfag B og psykologi C

[1]
Bedømmelser
  • 19-01-2014
    rigtig god opgave. Den hjalp mig meget.

Materialer relateret til SRO om terrorisme og Al-Qaeda | Samfundsfag B og psykologi C.