SRO om storbyliv og London | Engelsk A og samfundsfag A

 • STX 2.g
 • SRO (Engelsk A, Samfundsfag A)
 • 7
 • 14
 • 4291
 • PDF

SRO om storbyliv og London | Engelsk A og samfundsfag A

Studieretningsopgave (SRO) skrevet i fagene Engelsk A og Samfundsfag A. Opgaven handler om storbyliv og sociologiske teorier, der beskriver storbylivet. Derudover inddrages en række engelsk tekster til at beskrive livet i London.

Opgaveformulering
1. Redegør på grundlag af det udleverede samfundsmateriale for de sociologiske teorier om storbyen og dens udvikling, og sammenhold Lars Olsens beskrivelse af udviklingen i de danske storbyer med disse teorier.
2. Hvilket billede tegnes af London i teksterne:
- Christopher Fowler: Mother of the city
- Richard Allen: Skinhead
- Doris Lessing: Debbie and Julie
- Charles Dickens: Oliver Twist
- Conan Doyle: The adventure of the Man with the twisted lip.
Der foretages en analyse og fortolkning af mindst et af de overstående værker, hvori storbyen London er et væsentligt tema. Der perspektiveres til mindst en af de andre nævnte tekster.
3. Diskuter hvordan storbylivet påvirker socialisationsprocessen i samfundet. Du skal i diskussionen inddrage besvarelsen af spørgsmål 2.

Indhold

Indledning side 4
Chicagoskolen side 5
Lars Olsen ”De Delte Storbyer” side 5
Los Angels, den nye vy teori side 5
Debbie and Julie side 6
Skinhead side 9
The boy on the left side 10
Diskussionen om socialisationsprocessen side 10
Konklusion side 12
Litteraturliste side 13

Uddrag

Jeg har i denne studieretningsopgave beskæftiget mig med fagene, samfundsfag of engelsk. Mit emne er ”Storbyliv” og jeg vil på grundlag af det udleverede samfundsmateriale, redegøre for de sociologiske teorier om storbyen og dens udvikling, og sammenlign det med Lars Olsens skildring af udviklingen af de danske storbyer med disse teorier. Hvorefter jeg vil analysere og fortolke (nogle) af de engelske noveller vi har læst, som har haft London som et af de centrale temaer. Til slut vil jeg diskutere, hvordan storbylivet påvirker socialisationsprocessen i samfundet... Køb adgang for at læse mere

SRO om storbyliv og London | Engelsk A og samfundsfag A

[4]
Bedømmelser
 • 28-07-2011
  Den gav god inspiration til min egen opgave omkring storbyliv.
 • 09-05-2009
  skulle kun se opbygningen af en sro. ganske udemærket opgave.
 • 05-11-2015
  Rigtig god hjælp :) :)
 • 24-09-2012
  Rigtig goood. Elsker den sygt meget