SRO - Social arv og social mobilitet

  • STX 2.g
  • SRO (Samfundsfag A, Psykologi B)
  • 12
  • 14
  • 4647
  • PDF

SRO - Social arv og social mobilitet

Studieretningsopgave (SRO) i psykologi og samfundsfag om social arv og mobilitet.

Opgaven besvare tendensen til social arv, chanceulighed blandt børn med lavtuddannede forældre, og habitusbegrebets sammenhæng mellem denne tendens. Derudover tages der fat på problemet med fremstillingen af den sociale arv, særligt politisk og dermed også forskningsmæssigt.

Opgaven hører som sådan ikke til en bog, men der er anvendt tabeller fra Den Digitale Håndbog som kan downloades gratis. Tabellernes navne er tilgængelige som kilder i opgaven, så de er lette at finde i Statistikhåndbogen.

Problemformulering:
Redegør for begrebet social mobilitet.
Undersøg med relevante samfundsfaglige og psykologiske begreber, hvilken sammenhæng, der kan være mellem børns og forældres livsforløb.
Diskuter muligheden for at bryde den sociale arv i Danmark. Perspektivér til et andet selvvalgt land.

Du kan læse mere om social arv i vores kompendium Social arv

Lærers kommentar

Formalia overholdt, mangel på struktur i kildehenvisning (manglede at indsætte tabeller som kildehenvisning, istedet indsatte jeg kun titlerne)
god perspektivering + fin kobling melem samfundsfag og psykologi i diskussionen
god konklusion, stor viden, godt selvfunden materiale, godt sprog, god formidling af svært stof.

Indhold

Indledning 3
Redegørelse for social mobilitet 3
Analyse af sammenhængen mellem forældre og deres børns livsforløb 4
Antal 25-årige under uddannelse afspejlet i forældrenes egen uddannelse 4
Livsindkomst i forhold uddannelsens længde 5
Habitus og brydning af samme 6
Uddannelse og økonomi 7
Social arv, fejltilpasning og chanceulighed 8
Beskyttelsesfaktorer 9
Diskussion af muligheden for at bryde den sociale arv 10
Den sociale arv i England 11
Konklusion 12
Litteratur 13

Uddrag

I denne opgave har jeg valgt at arbejde med fagene psykologi og samfundsfag. Dette valg har jeg truffet grundet min interesse for begge fag, og hvad de hver især repræsenterer, samt deres sammenhæng. Især problemformuleringen fangede mig, da jeg mener begrebet social mobilitet er et vigtigt emne i den offentlige debat, desuden synes jeg også at det er interessant at belyse dette begreb i henhold til sammenhængen mellem forældre og børns livsforløb, og sidst men ikke mindst er det vigtigt, at diskutere de sociale forskelle. I diskussionen har jeg desuden fået til opgave at perspektivere til et andet land, og hertil har jeg valgt at fokusere på England. I opgaven vil jeg benytte mig af både kvalitative og kvantitative metoder, eftersom jeg vil analysere et par tekster og derudover inddrage statistikker og tabeller, som også vil blive analyseret. Selve opgaven vil være opbygget i en redegørende del, hvorefter jeg vil analysere børn og forældres sammenhængende livsforløb, for herefter at diskutere at denne sammenhæng ikke udvikler sig i en negativ retning. Afslutningsvis vil jeg konkludere på det skrevne... Køb adgang for at læse mere

SRO - Social arv og social mobilitet

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.