SRO om social arv og mønsterbrud i samfundsfag A og engelsk A

 • STX 2.g
 • SRO (Samfundsfag A, Engelsk A)
 • 10
 • 32
 • 11918
 • PDF

SRO om social arv og mønsterbrud i samfundsfag A og engelsk A

SRO om den sociale arv samt mønsterbrud. Der er redegjort for en masse teorier så som G.H Mead og Pierre Bourdieu samt Den danske handleplan for at mindske negativ social arv. Der er også analyseret nogle engelske noveller fra 'England versus England', hvor den sociale arv er diskuteret og til sidst er der selvfølgelig en konklusion.

Problemformulering:
- Redegør for begreberne og teorierne om social arv, mønsterbrud og socialklasser.
- Analyser og sammenlign artiklerne om Ryan i Context og Doris Lessings England versus England.
- Diskuter herudfra hvad der henholdsvis fremmer og hæmmer mønsterbrud.

Du kan læse mere om social arv i vores kompendium Social arv. Hvis du vil vide mere om Bourdieu så har vi også et kompendium om hans teori.

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Metode: 2
Begreberne 3
- Socialgruppeopdeling 3
- Social arv – Negativ og positiv 4
- Mønsterbryder 5
- Delkonklusion 1 6
Teorierne 6
- Erik Erikson 6
- G. H. Mead 7
- Pierre Bourdieu 8
- Delkonklusion 2 9
Handleplaner 9
- Danmark 10
- England 12
- Delkonklusion 3 13
Eksemplificering 14
- Analyse af Dorris Lessings novelle ”England versus England” 14
- Analyse af Khaled Ahmeds artikel, ”The boy on the left had no future. The one on the right is a talented star pupil...” 16
- Delkonklusion 4 18
Faktorer og betydning 18
- Faktorer for mønsterbrydning 18
- Betydning for den enkelte mønsterbryder 19
- Delkonklusion 4 20
Konklusion 20
Perspektivering 22
Abstract 23
Litteraturliste 24

Uddrag

SFI (Socialforskningsinstituttet) blev dannet som en eftervirkning af den danske økonomiske vækst, som fandt sted i 1960'erne. Politisk indså man, at man vidste for lidt om påvirkningen af denne økonomiske vækst betydning, for den danske befolkning. Selvom alle fik del i den stigende velstand, var der imidlertid tydelige tegn på økonomisk ulighed. Det blev SFI's opgave i 1970 at foretage undersøgelser, hvorved man kunne måle levekårene bredere end blot materielt. Ud fra alment accepterede normer og værdier, prøvede SFI at definere, hvad der er gode og dårlige levevilkår. Efter definitionen var der flere valg, der skulle træffes: Hvilke behov må anses som centrale og efter hvilke kriterier skal folk inddeles?... Køb adgang for at læse mere

SRO om social arv og mønsterbrud i samfundsfag A og engelsk A

[10]
Bedømmelser
 • 20-04-2014
  Ok afsnit om teoretikere, men ellers for lidt faglige begreber.
 • 22-02-2010
  Super god opgave med mange gode pointer og vinkler
 • 22-02-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  ....................................
 • 19-01-2014
  rigtig god sro .- kan klart anbefales