SRO om lægemiddelkemi i Biologi A og Kemi A

 • STX 2.g
 • SRO (Biologi A, Kemi A)
 • 12
 • 26
 • 4729
 • Word2007

SRO om lægemiddelkemi i Biologi A og Kemi A

SRO om smertemedicin og acetylsalicylsyre (lægemiddelkemi) skrevet i fagene Biologi A og Dansk A.

Opgaveformulering
"Gør rede for opbygningen af acetylsalicylsyre.

Udfør en syntese af acetylsalicylsyre. Herunder skal syntesen gennemgås, og udbytteberegning skal medfølge.

Udfør en kvantitativ bestemmelse af acetylsalicylsyre i en tablet. Der ønskes en redegørelse for den anvendte metode

Forklar hvordan acetylsalicylsyre indvirker på kroppen, og diskuter om stoffet skal erstattes af et andet."

Elevens kommentar

Fagkombinationen er ikke oplyst fra elevens side

Indhold

Abstract: 1
Forord. 3
Indledning. 3
Fremstilling af acetylsalicylsyre: 4
Materialer: 6
Fremgangsmåde 6
Resultater: 7
Efterbehandling: 7
Konklusion af syntesen: 9
Acetylsalicylsyres virkning. 9
Tabletter. 11
Acetylsalicylsyre i en Magnyltablet: 12
Materialer: 14
Fremgangsmåde: 14
Resultater: 15
Efterbehandling: 16
Konklusion på indhold i Magnyl: 19
Bivirkninger: 19
Fra munden til blodet: 19
Optagelse. 19
Transport. 21
Virkning. 22
Nedbrydelse og udskillelse. 22
Andre Produkter: 23
Konklusion: 24
Litteraturliste 25
Bøger: 25
Hjemmesider: 25

Uddrag

Forord.
I denne opgave vil jeg først kort komme ind på historien bag smertemedicin og specielt acetylsalicylsyre. Jeg vil derefter gennemgå en syntese af acetylsalicylsyre og så forklare, hvordan acetylsalicylsyre fungerer i kroppen. Jeg vil komme med en kvantitativ bestemmelse af acetylsalicylsyre i en magnyl-tablet ved hjælp af et spektrofotometer. Til sidst vil jeg fortælle om de bivirkninger, der er ved acetylsalicylsyre og diskutere om et andet lægemiddel ville være bedre. Noter har jeg valgt, at skrive nederst på den tilhørende side sammen med henvisningerne. Alle figurer er taget fra bogen lægemiddelkemi af Hans Birger Jensen mfl., eller lavet af mig selv. Litteraturen som jeg har brugt står til sidst i opgaven.

Indledning.
Lige så længe som mennesket har kunnet føle smerte har det søgt efter midler til at formindske denne smerte. Før i tiden brugte man naturens produkter, bl.a. forskellige planter som bulmeurt og bark fra piletræet, som man indsamlede på de naturlige voksesteder i naturen. Man begyndte senere at dyrke planterne selv, hvilket er grunden til at vi i dag bl.a. i Danmark kan finde fritvoksende bulmeurt. Men det var stadig det naturlige produkt man brugte.
Det første syntetisk fremstillede lægemiddel var salicylsyre (1853), som man bl.a. finder i pilebark. Men salicylsyre har en alvorlig bivirkning. Det har en irriterende virkning på slimhinden i maven og kan give grimme mavesår. Derfor forsøgte man at fremstille andre lignende forbindelser, men uden den skadelige bivirkning.
I 1897 fremstillede tyskeren Felix Hoffmann for første gang stabilt acetylsalicylsyre , der virker mindre aggressivt på maveslimhinden og næsten har den samme smertestillende effekt. Acetylsalicylsyres kemiske opbygning kan man se på figur 1. Acetylsalicylsyre består af en estergruppe, en benzenring og en carboxylsyre.
Metoden han brugte til at fremstille acetylsalicylsyre var, at lade salicylsyre reagere med eddikesyre i en kondensationsreaktion . Det er næsten den samme metode som man bruger nu til dags, bortset fra at man bruger eddikesyreanhydrid i stedet for eddikesyre. Eddikesyreanhydrid er mere reaktionsvilligt.
I det næste afsnit gennemgås metoden til fremstilling af acetylsalicylsyre. Forsøget er lavet d. 11/12-08... Køb adgang for at læse mere

SRO om lægemiddelkemi i Biologi A og Kemi A

[7]
Bedømmelser
 • 13-01-2016
  ...........................................................
 • 21-09-2011
  Den er super super inspirerende, kan helt sikkert bruges
 • 14-01-2016
  Der er rigtig god og hjalp en del
 • 15-11-2014
  Givet af 3.g'er på STX
  skide godt, god hjælp