SRO om skolemassakrer

SRO om skolemassakrer

SRO i Engelsk A og Tysk fortsættersprog A om skolemassakrer blandt andet med analyse af J. C. Watts' tale fra 20. juni 2000 "A Call To Arms: Renewing America".

Opgaveformulering
Jeg vil i min opgavebesvarelse gøre kort rede for historiens mest omtalte skolemassakre, som fandt sted på Colubine High School i Littleton/Colorado i 1999 og undersøge, hvilke faktorer der blev anledning til denne massakre.

Derefter, vil jeg analysere J.C. Watts tale: ”A Call to Arms” med henblik på de stilistiske og retoriske virkemidler. Jeg vil også fortælle noget om teksten komposition og om hans argumentationsmåde. Her vil jeg også komme ind på, hvad det er Watts vil opnå med sin tale, vha. citater og elementer fra teksten, som understøtter min teori.

Dernæst vil jeg perspektivere, ved inddragelsen af skolemassakren på Albertville-Realschule i Winnenden i Tyskland 2009 og undersøge hvilke årsagssammenhænge den efterfølgende debat har fokuseret på i hhv. Tyskland og USA.

Bagefter vil jeg vurdere de forebyggende muligheder, for at skolemassakrer ikke opstår igen. Her kommer jeg ind på den massakre som var startskuddet til de efterfølgende massakrer.

Til sidst vil jeg afrunde min opgavebesvarelse med en konklusion; som er en sammenfattende del af de væsentligste punkter jeg har fundet frem til, hvilket giver et godt indblik og forståelse for dette emne.

Indhold

Abstract……………………………………………………………………… 1
- engelsk resumé
- relevant sammenfatning af opgaven i kronologisk rækkefølge
Indledning…………………………………………………………………… 3
- inklusiv problemformulering
Skolemassakren på Columbine High School………………………………... 4
- med henblik på gerningsmændenes hovedintention
Analyse af J.C. Watts tale: ”A Call to Arms: Renewing America”…………. 5-7
- med henblik på de retoriske virkemidler og Watts intention
Årsagssammenhænge med inddragelse af skolemassakren i Winnenden…… 8-9
- med henblik på gerningsmandens hovedintention
- med henblik på årsagssammenhænge i hhv. Tyskland og USA
Forebyggelse af skolemassakrer……………………………………………... 10
- med henblik på forebyggende muligheder
Konklusion…………………………………………………………………… 11
- konkluderende afrunding af emnet og opgavebesvarelsen

Uddrag

Skolemassakren på Columbine High School

Der var ingen der vidste nøjagtigt, hvad der var sket og hvem der havde gjort noget så forfærdeligt. Hændelsen blev vist overalt på TV ”Breaking news”, og folk ringede uafbrudt dertil, for ingen vidste, hvad der var sket, om der var børn involveret eller om nogle var døde? Ingen vidste noget før mange timer senere…1

Det er i dag nu ti år siden; tirsdag den 20. april 1999, hvor der skete det utænkelige på Columbine High School i Jefferson County i Colorado: to drenge, Eric Harris og Dylan Klebold blev årsag til en af historiens mest omtalte skolemassakrer. Tolv studerende, en lærer blev dræbt og yderligere 24 andre sårede.
Gerningsmændene havde placeret to propanbomber i kantinen, som skulle eksplodere omkring kl. 11.17. Deres mål med at sætte bomberne der og detonere dem på ...

---

Analyse af J.C. Watts tale, 20. juni, 2000: ”A Call to Arms: Renewing America”

“A Call to Arms” er skrevet og fremført af J.C. Watts den 20. juni, 2000. I talen formår han at anvende de stilistiske virkemidler på en fornuftig og virkningsfuld måde, hvilket jeg vil komme ind på senere. Hans problemstilling med talen fremstår meget tydeligt; den nationale voldtendens, især iblandt unge mennesker. Han fremhæver også, at problemet stammer fra en bizar mentalitet, som fører til stigende vrede, håbløshed, fortvivlelse og nogle gange til mord.6
Watts er utrolig god til at kommunikere til tilhørerne på en hensigtsmæssig måde; han forstår ... Køb adgang for at læse mere

SRO om skolemassakrer

[2]
Bedømmelser
  • 05-09-2010
    Fin opgave og god analyse.
  • 26-05-2014
    supeeeeeeeeeeeereeee