SRO om sinusfunktioner og lyd

  • STX 2.g
  • SRO (Matematik B, Fysik B)
  • 10
  • 22
  • 3007
  • Word2007

SRO om sinusfunktioner og lyd

SRO i Matematik B og Fysik B om sinusfunktioner og lyd.

I opgaven er givet en kort definition af sinus som funktion. Herudover er den harmoniske svingning grundigt beskrevet. Til sidst er en mindre vellykket analyse af et forsøg med et par forskellige strengeinstrumenter samt en beskrivelse af fænomenet stødtoner.

Lærers kommentar

- s. 8 nederst: "Eleven er ikke klar over, at han har trykket på E en oktav over!"
- s. 11: "mangler 2*pi ellers OK"
- Overdrevet brug af bilag
- Sprog mangler afpudsning - rækkefølge

Indhold

a. Indledning 1
b. Definition af sinus 1
c. Amplitude 3
d. Svingningstid 3
e. Frekvens 4
f. Den harmoniske svingning 5
A. 5
 5
 6
k. 6
g. Undersøgelse af musikinstrumenter 7
h. Interferens 9
Stødtoner 9
i. Konklusion 12
j. Litteraturliste: 13
Bøger: 13
Web-adresser: 13
k. Bilag 14
1. Enhedscirklen  Graf 14
2. Amplitude 14
3. Vinkelfrekvens 15
4. Faseforskydning 15
5. Svingningsakse 16
6. Lydbølge – guitar 16
7. Fourier-analyse - guitar 16
8. Afvigelse 17
9. Forsøg med klaver 18
10. Konstruktiv interferens 20
11. Fuldstændig destruktiv interferens 21

Uddrag

a. Indledning
Begrebet sinus møder de fleste allerede i folkeskolen, men her er det blot endnu et regneudtryk som så mange andre, f.eks. logaritme, potens osv. Selve definitionen af sinus, hvad det egentlig betyder når man skriver sin(90), og hvor begrebet bruges uden for beregning af trekanters ukendte sider og vinkler, er der derimod mange der ikke ved, hvad betyder. Hvordan sinus hænger sammen med lyd, og hvordan dette kan bruges til at stemme en guitar, er nogle af de ting der vil blive beskrevet i denne opgave.
b. Definition af sinus
Sinus er en trigonometrisk funktion, der beskriver bestemte forhold mellem siderne i en retvinklet trekant eller y-koordinaten til et punkt på enhedscirklen. Jeg vil her kun beskrive sidst nævnte.

En almindelig sinusfunktion defineres i enhedscirklen(ses til højre), der er karakteriseret ved en cirkel med en radius på 1, der er indtegnet i et koordinatsystem med centrum i origo(0,0). Desuden er cirklen grundlaget for måleenheden radian(buelængde), der meget kort kan defineres: Fig. 1.1


Eftersom vi ved, at cirklens omkreds er og at dette opdeles i 360o, gør følgende sig gældende

1o svarer altså til

1 radian svarer altså til... Køb adgang for at læse mere

SRO om sinusfunktioner og lyd

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.