SRO om seglcelleanæmi og Malaria

 • STX 2.g
 • SRO (Biologi A, Matematik B)
 • 10
 • 18
 • 5048
 • PDF

SRO om seglcelleanæmi og Malaria

En SRO over emnet "Populationsgenetik" med underemne "Seglecelleanæmi og malaria"
Opgaven er skrevet i Biologi A som hovedfag og Matematik B som bifag.

Problemformulering
• Gør rede for den genetiske og molekylære baggrund for seglcelleanæmi. Beskriv herunder hvilken indvirkning forekomst af genet for sejlcelleanæmi har for det enkelte individs sundhed og trivsel.

• Med udgangspunkt i det udleverede datasæt skal der gennemføres en Khi2-test til vurdering af, om de eksperimentelle frekvenser af de allele gener N og S i den undersøgte stikprøve er i overensstemmelse med tabelværdierne.

• Undersøg, om den afrikanske population i det udleverede materiale er i Hardy-Weinberg ligevægt.

• Gør rede for evolutionsteoriens grundlæggende principper, og inddrag malariaparasittens livscyklus, og din undersøgelse af den afrikanske population, i en diskussion af hvilke selektionspres, den afrikanske population har været udsat for.

Opgaven hører til et udleveret datasæt, men selve opgaven er konstrueret af lærer. Emnet er ofte brugt i sammenhænge med SRO.
Udleveret datasæt:

Seglcelleanæmi i en afrikansk befolkningsgruppe
Genotype..Antal hos børn..Antal hos voksne
NN........189.............405
NS.........89.............251
SS..........9...............0

Lærers kommentar

Rigtig god opgave, dog en manglende diskussion. Teori og behandling perfekt.

Indhold

Seglcelleanæmi 3
Proteiners opbygning 3
Proteinstruktur 3
Hæmoglobins opbygning 4
Seglcelleanæmi 4
χ2-test 6
χ2-test på datasættet for voksne 6
χ2-test på datasættet for børn 8
Hardy-Weinberg ligevægt 10
Hardy-Weinberg ligevægt hos børn i det udleverede datasæt 11
Hardy-Weinberg ligevægt hos voksne i det udleverede datasæt 13
Evolutionens grundlæggende principper 14
Eksempel 1, selektionspres for birkemålere 15
Eksempel 2, Müllersk & Bates mimicry 16
Malariaparasittens livscyklus 17
Selektionspres for den afrikanske befolkning 18
Litteraturliste 19

Uddrag

Indledning
Seglcelleanæmi er en arvelig sygdom som er lokaliseret i de afrikanske populationer. Sygdommen er dødelig, og typisk sker dødsfaldet inden den kønsmodne alder. Da genet for seglcelleanæmi er co-dominant, kan man være bærer af genet uden at være syg. Er man seglcellebærer kan man ikke blive smittet med malaria. Seglcelleanæmi og malaria er udbredt i de samme områder, så grundet forskellige selektionspres bliver begge sygdomme opretholdt.

Seglcelleanæmi
Seglcelleanæmi er en arvelig autosomal, co-dominant sygdom der er meget udbredt i Afrika . Det vil sige at nedarvningen ikke er knyttet til kønskromosomerne. Seglcelleanæmi skyldes en mutation i det gen der koder for dannelsen af de røde blodlegemer, der dannes i rygmarven, der gør at β-globin-polypeptidkæderne i transportproteinet hæmoglobin får en anden primær struktur.
Proteiners opbygning
Proteiner er molekyler der indeholder en eller flere polypeptidkæder og er opbygget af aminosyre. Aminosyrerne har deres navn fordi de indeholder en aminogruppe (f.eks. -NH2) og en carboxylsyregruppe: -COOH. De 20 aminosyrer der indgår i dannelsen af proteiner, har placeret aminogruppen og syregruppen i tilknytning til samme C-atom. På C-atomets 4. plads sidder radikalet . Dette radikal er forskelligt fra aminosyre til aminosyre. Aminosyrerne har forskellige egenskaber alt efter radikalets opbygning. F.eks. er deres opløselighed i vand afhængig af radikalet. Dette har man brugt til at inddele aminosyrerne i polære, upolære, negativt og positivt ladede grupper. Et typisk protein indeholder 100-600 aminosyrer, men der forekommer proteiner der har op til flere tusind aminosyrer. Man deler proteiner op i simple proteiner og sammensatte proteiner. De simple proteiner består udelukkende af aminosyre, mens de sammensatte også indeholder et organisk molekyle eller metal. Den del af proteinet, der ikke er aminosyredelen, ... Køb adgang for at læse mere

SRO om seglcelleanæmi og Malaria

[5]
Bedømmelser
 • 13-02-2017
  Der mangler en konklusion, hvilket er super ærgeligt, da det ellers er en yderst velskrevet opgave med MANGE fin detaljer! Fagligt højt niveau og god inspirationskilde med hensyn til litteraturliste!
 • 12-06-2014
  Den er okay. Matematik delen er bedre end biologidelen. Men man kan godt se der er brugt tid på den.
 • 10-04-2014
  jaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhh
 • 13-11-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  Tak ....................

Materialer relateret til SRO om seglcelleanæmi og Malaria.