SRO om LSD og hallucinogen stoffer i Engelsk A og Biologi A

  • STX 2.g
  • SRO (Engelsk A, Biologi A)
  • Ingen givet
  • 17
  • 5739
  • PDF

SRO om LSD og hallucinogen stoffer i Engelsk A og Biologi A

Studieretningsopgave i Engelsk A og Biologi A om LSD og hallucinogen stoffer.

Problemformulering

Beskriv struktur og funktion af nerveceller, herunder hvordan nerver kommunikerer. I denne forbindelse inddrages og refereres til uddrag af engelske faglitterære tekster, fx Drugs af Norman W. Houser, Drugs af Leslie Iversen eller Street Drugs af Andrew Tyler.

Beskriv hvordan det euforiserende stof LSD og det hallucinogerende stof Mescalin påvirker vores hjerne og nerveceller og beskriv de fysiologiske og psykiske virkninger, der vil opstå hos en person, der er påvirket af dette stof.

Diskuter hvorfor nogen vælger at anvende LSD og andre rusmidler og hvorfor det er så svært at sige farvel til rusen. I forlængelse heraf inddrages og perspektiveres til engelske fiktionstekster eller på anden måde kunstnerisk medieret fremstillinger af rusmidlers brug, som de kommer til udtryk i den engelsktalende verden i digte, noveller eller film. Lav en sammenligning af to forskellige tekster eller to forskellige fremstillinger af rusmidlers brug, og med baggrund i de kunstneriske udtryk, analyser og uddyb hvordan rusmidler indgår i miljøer og temaer, og hvilken rolle de spiller i forhold til personernes karakter og opførsel samt udformningen af selve teksterne eller det kunstneriske udtryk.

Lærers kommentar

Den var rigtig god dybdegående opgave med nogle gode analyser, men vi skulle havde fokuseret lidt mere på engelskdelen.

Indhold

Side 3-5: Nerverne og deres funktion
• Side 3: Hjernen og nervesystemet
• Side 3-4: Det centrale nervesystem (CNS)
• Side 4: Det perifere nervesystem (PNS)
• Side 4-5: Neuron
• Side 5: Belønningssystemet
Side 5-10: Hallucinogene stoffer
• Side 5-6: Hallucinogener
• Side 6-7: Meskalin
Meskalin og dets virkning
Historien bag
• Side 7-8: Svampe
Ruset
Påvirkning
Bivirkninger
Oprindelse
Historisk
• Side 8-10: LSD
”Trippet”
Den fysiske og mentale påvirkning
Datidens brug af hallucinogener
Side 10-13: LSD'ens Historie
• Side 10-11: Historien om LSD
• Side 11: Forsøg på dyr
• Side 11: Forsøg på mennesker
• Side 11-13: LSD-industrien
Side 13-16: Lucy In The Sky With Diamonds & White Rabbit
• Side 13-14: Lucy In The Sky With Diamonds Af Beatles - sanganalyse
Perspektivering til Alice's Adventures In Wonderland
• Side 14-16: White Rabbit af Jefferson Airplane – Sanganalyse
Perspektivering til Alice's Adventures In Wonderland
Side 16-17: konklusion
Side 17-18: Kildeliste
• Side 17-18: Kilder
• Side 18: Billeder
• Side 18: link til Sangtekster
Side 18-20: Bilag
• Bilag 1: Nerverne og hjernens funktion på nerverne
• Bilag 2: Lucy n The Sky With Diamonds af The Beatles
• Bilag 3: White Rabbit af Jefferson Airplane
Side 20: Underskrift

Uddrag

Nerverne og deres funktion
Hjernen og nervesystemet (Casper)
Menneskets hjerne sover aldrig. Den arbejder i døgndrift, for at uddeliggere opgaver til kroppen. Hvis hjernen brød sammen i blot en kort tid, ville kroppen hurtigt falde fra hinanden. Selv når vi laver de mindste ting, såsom at børste tænder eller spise, så arbejder hjernen. Også ubevidste handlinger, som at synke, trække vejret og producere spyt er styret af hjernen. Det vi i daglig tale kalder hjernen, består af 2 nervesystemer CNS og PNS.

Det centrale nervesystem (CNS) (Casper)
Det centrale nerve system (CNS) kan videre inddeles i fem dele, storhjernen, lillehjernen, mellemhjernen, midthjernen og den forlængede rygmarv. Hvor de hver især spiller deres rolle i kroppens måde at reagere på i forhold til indput af sanselige indtryk og påvirkning. Storhjernen styrer balancen, hørelsen og muskelbevægelser. Lillehjernen kontrollerer koordinationen, hvorvidt de forskellige muskler bevæger sig i forhold til hinanden. Mellemhjernen styrer de ukontrollerbare egenskaber, som fx hjerterytme, blodtryk og tarmfunktionerne. Midthjernen styrer de viljestyrede muskelbevægelser, som fx at række ud efter sin ostemad. Rygmarven kan ikke tænke, men fungerer som en slags kanal for informationens videregivning, som en slags antenne for hjernens information, der så bliver sendt til kroppen.

Det perifere nervesystem (PNS) (Casper)
Udover CNS findes også PNS (det perifere nervesystem), som inddeles i 3 grupper, de sensoriske, motoriske og autonome nerver. De motoriske nerver sender signaler til musklerne som vi kan styre med viljen. De sensoriske nerver mærker bla. smerte, temperaturerforskelle, smag og berøring, og sender signal til hjernen (CNS). De sensoriske nerver kan ikke styres, dvs. man kan ikke fravælge at ikke mærke smerte et sted, hvis man nu slår sig. De autonome nerver er de automatiske nerver, som ... Køb adgang for at læse mere

SRO om LSD og hallucinogen stoffer i Engelsk A og Biologi A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SRO om LSD og hallucinogen stoffer i Engelsk A og Biologi A.