SRO om midtvejsvalget i USA 2010

  • STX 2.g
  • SRO (Matematik B, Samfundsfag A)
  • 12
  • 11
  • 2896
  • Word2007

SRO om midtvejsvalget i USA 2010

SRO i Samfundsfag A og Matematik B om Midtvejsvalget i USA 2010.

Opgaveformulering
Redegørelse for stikprøven fra Rasmussens Reports

Undersøgelse af meningsmålingers repræsentativitet

Diskussion af årsager til en meningsmålings fejlvurdering

Indhold

Abstract 1
Indledning 1
Redegørelse for stikprøven fra Rasmussens Reports: 2
Undersøgelse af meningsmålingers repræsentativitet 4
Diskussion af årsager til en meningsmålings fejlvurdering 6
Konklusion 8
Litteraturliste 9

Uddrag

Indledning

Ved de fleste midtvejsvalg i USA har befolkningen haft en tendens til at gå imod den siddende præsident. Denne tendens har siden præsident Lincoln kun haft 4 undtagelser. Dvs. ifølge historien skulle Obama miste medlemmer i repræsentanternes hus, hvilket han også gjorde. I denne opgave vil jeg undersøge senatorvalget i Nevada, og hvilke politiske grunde der var for at Sharron Angle tabte senatorvalget, på trods af meningsmålinger viste en sejr til hende. Blandt andre viste en meningsmåling fra Rasmussen Reports dette resultat. Denne stikprøve vil jeg redegøre for, og undersøge hvilke faktorer der skal overholdes for at en stikprøve er repræsentativ.
Redegørelse for stikprøven fra Rasmussens Reports:

Jeg vil i denne del af opgaven redegøre for stikprøven fra Rasmussens reports, ved at beregne konfidensintervaller for stikprøven og undersøge hvordan intervallerne ville se ud hvis man enten havde en større eller mindre stikprøve.
Election 2010: Nevada Senate
Sharron Angle (R) 49%
Harry Reid (D) 45%
Some other candidate 4%
Not sure 2%
Sådan ser meningsmålingen ud og stikprøven har en størrelse på ”750 likely voters” . Vi bliver informeret i artiklen om at konfidensintervallet ligger på +/- 4 procent. Hvis man regner det mere præcist ud får man dog noget andet.
Konfidensintervallet regnes ud ved at sætte ind i formlen p-z(x)*√((p*(1-p))/n) . Tegnet imellem p og z(x) afhænger af om man vil finde øvre eller nedre grænse af intervallet. p er andelen af ja-sigere, n er antallet i stikprøven, og z(x) afhænger af hvor mange procent af populationen sandsynligvis stemmer eller mener... Køb adgang for at læse mere

SRO om midtvejsvalget i USA 2010

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.