SRO - Kostens fedtindhold set i sammenhæng med den tiltagende fedmeepidemi

  • STX 2.g
  • SRO (Biologi A, Kemi A)
  • 7
  • 12
  • 3087
  • Word2007

SRO - Kostens fedtindhold set i sammenhæng med den tiltagende fedmeepidemi

SRO skrevet i Biologi A og Kemi A om kostens fedtindhold set i sammenhæng med den tiltagende fedmeepidemi.

Uddrag fra indledningen:
"Jeg vil i opgaven forklare de sammenhænge der er imellem fedtsyrer og kredsløbets funktioner, samt diskutere hvordan kendskab til fedtstoffernes sundhedsmæssige sammenhænge kan inddrages i forsøget på at mindske antallet af dødsfald forårsaget af hjertekarsygdomme."

Elevens kommentar

Der er fejl i beregningerne ved kemi - hvilket man skal være opmærksom på, tilgengæld er biologidelen så god at jeg alligevel trak den op til en 7 med pil op.

Indhold

Indledning 3
Summary 3
Hvad er fedtsyrer? 4
Fedtsyrer i animalske og vegetabilske fødevarer 4
Triglyceriders kemiske og fysiske egenskaber 5
Bestemmelse af fedtstof ud fra forsæbnings- og iodtal 5
Sammenhænge imellem fedtsyrer og kredsløbets funktioner 8
Hvad er hjertekarsygdomme 9
Hvad kan der gøres for at nedsætte antallet dødsfald som følge af hjertekarsygomme? 10
Konklusion 11
Litteraturliste 12

Uddrag

Indledning


Jeg har i min opgave valgt at fokusere på kostens fedtindhold set i sammenhæng med forekomsten af hjerte- og karsygdomme. I opgaven vil jeg komme ind på hvilke fedtsyrer der forekommer i animalske og vegetabilske fødevarer, samt eksempler på fødevarer hvor de omtalte fedtsyrer indgår. Derudover vil jeg komme ind på fedtstoffernes kemiske og fysiske egenskaber, og hvordan man ved at kende forsæbningstallet for et bestemt triglycerid, samt iodtallet, kan bestemme hvilket triglycerid der er tale om, hvilket jeg vil vise ved beregninger.

---

For at forstå alt dette, er det dog vigtigt først at forstå hvad fedtsyrer er, og jeg vil derfor komme ind på fedtsyrernes opbygning, og hvordan deres opbygning er afgørende for hvilken betydning de har for kroppen,

Jeg vil benytte mig af forskellige bøger fra biologi- og kemiundervisningen, som alle sammen kan give mig en baggrundsviden omkring stoffet, som gør jeg er i stand til at tage stilling til emnet. Derudover vil jeg inddrage relevant stof fra undervisningen, der gør at jeg er i stand til at lave de udregninger der er nødvendige for at jeg kan vise hvordan man bestemmer hvilket triglycerid der er tale om, ved at kende iod- og forsæbningstal.
For at kunne belyse emnet omkring hvordan man kan formindske antallet af dødsfald forårsaget af hjertekarsygdomme, er det vigtigt at jeg først har en baggrundsviden omkring emnet og en baggrundsviden for hvad eksperter foreslår, kan gøres. Derfor vil jeg benytte af forskellige internetkilder, som alle sammen kan hjælpe mig med at skabe et overblik over problemet... Køb adgang for at læse mere

SRO - Kostens fedtindhold set i sammenhæng med den tiltagende fedmeepidemi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.