SRO - Immigration til Spanien og England

 • STX 2.g
 • SRO (Spansk A, Engelsk A)
 • 10
 • 16
 • 5170
 • Word2007

SRO - Immigration til Spanien og England

SRO I Engelsk A og Spansk A om immigration til Spanien og England

Opgaveformulering
Giv først en redegørelse for indvandringen til Spanien og Storbritannien.
Analyser dernæst det udleverede uddrag af Manuel Valls: ¿Dónde estás, Ahmed? og Ranbir Sahota: ”Chameleon”, idet hovedvægten lægges på de unge indvandreres situation.
Diskuter til sidst om de unges køn har betydning.

Indhold

Abstract 2
Problemformulering 4
Indledning 4
Immigration 4
Immigranter i Spanien 5
Immigranter i Storbritannien 5
Analyse 6
Analyse af Chameleon 6
Analyse af ¿Donde estás, Ahmed? 9
Diskussion 11
Konklusion 13
Bibliografi 14
Vedlagte grafer og tabeller 15

Uddrag

Indledning
Rapporten vil fortælle om immigration til Spanien og Storbritannien. Den vil blandt andet gennemgå push- og pull-faktorer, altså hvad der kan trække og skubbe folk til at immigrere, og hvem det er, der immigrerer til de forskellige lande.
Derudover vil der analyseres to tekster; ”Chameleon” skrevet af Ranbir Sahota og ¿Donde estás, Ahmed? skrevet af Manuel Valls.
Analysen af Chameleon vil starte med at give en præsentation af teksten, som fortæller, hvilken situation hovedpersonen, Rita, er i. Derefter vil der være personkaratestik af Rita og en beskrivelse af hendes familie. Analysen vil slutte med en kort beskrivelse af forfatteren og en sammenligning mellem hende og Rita.
Analysen af ¿Donde estás, Ahmed? vil, ligesom den første analyse, starte med en kort præsentation af tekstuddraget. Derefter vil der være en beskrivelse af tekstens to gymnasieelevers holdninger til indvandrere, og hvorfor de har disse holdninger. Derefter vil der være en personkarakteristik af Ahmed og hans situation/dilemma, og hvad han drømmer om.
Rapporten vil gå over i en diskussion om, hvem af de to hovedpersoner, der har det sværest, og bagefter diskutere nogle positive og negative ting ved at have immigration i et land.
Rapporten vil slutte med en konklusion på de informationer, der er gjort rede for, og de tekster, der er blevet analyseret.

Immigration
Immigration er det sammen som indvandring. Det er, når en person flytter fra ét land til et andet. Der er mange forskellige ting, der kan få en person til at flytte fra sit land, såkaldte push- og pull-faktorer.
En push-faktor kan for eksempel være, hvis der er krig i det land, man bor i. Det kunne også være ... Køb adgang for at læse mere

SRO - Immigration til Spanien og England

[5]
Bedømmelser
 • 15-12-2009
  Okay god opgave. Fin til at blive inspireret af.
 • 09-12-2009
  God opgave, rigtig god at bruge til inspiration.
 • 03-06-2011
  super duper opgave kan anbefales
 • 10-04-2011
  hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm