SRO: Analyse af Søren Ulrik Thomsens "City slang"

 • STX 2.g
 • SRO (Dansk A, Samfundsfag A)
 • 13
 • 20
 • 6572
 • PDF

SRO: Analyse af Søren Ulrik Thomsens "City slang"

SRO (Studieretningsopgave) som er skrevet i Dansk A og Samfundsfag A. Det er en identitetstematisk analyse af Søren Ulrik Thomsens, "City slang" med henvisninger til Michael Strunge. Samtidig er det en redegørelse og en diskussion af identitetsproblematikken i det senmoderne/postmoderne samfund, og inkluderer selvfølgelig samfundsteoretikeren/sociologen Anthony Giddens.

Problemformulering
"- Med udgangspunkt i en identitetstematisk analyse af Søren Ulrik Thomsens: 'City Slang' (1981) og mindst en anden dansk digtsamling af firsergenerationen, skal du diskutere denne digtnings fremstilling af subjektet og dets dannelsesvilkår.
- Dernæst ønskes en redegørelse for og analyse af, hvordan individets vilkår og identitetsdannelse behandles af udvalgte sociologiske teorier. Inddrag eksempler på forskellige opfattelser og diskutér disse."

Indhold

1. Indledning (emnebegrundelse, problemformulering og fremgangsmåde)
2.Firserlyrikkens fremstilling af subjektet og dets dannelsesvilkår.
- En afgrænsning af benyttelsen af det postmoderne og senmoderne samfundsbegreb.
- En karakterisering af den postmodernistiske periode, samt periodens
identitetstematiske lyrik.
- En personlig analyse af Thomsens digtsamling City Slang, med samtidig inddragelse af
perspektiver på digtsamlingen.
- En sammenligning af Thomsens City Slang(1981) og Strunges Vi folder drømmens faner
ud(1981).
- Delkonklusion
3. Sociologiske teoriers behandling af individets vilkår og identitetsdannelse.
- En kortlægning af identitetsbegrebet som sociologisk begrebsapparat.
- Delkonklusion.
- Det senmoderne samfund og dets betydning for identitetens dannelsesvilkår.
- Anthony Giddens
- Lars Lundmann Jensen
- Delkonklusion
4. Konklusion
5. Litteraturliste

Uddrag

2. Indledning

2.1 Emnebegrundelse:
Denne opgave vil omhandle Søren Ulrik Thomsens (f. 1956) digtsamling ”City Slang”(1981), med særlig fokus på at undersøge hans fremstilling af jeg'et og hans identitetsopfattelse. Med henblik på en belysning af den postmodernistiske lyriks fremstilling af subjektet og dets dannelses vilkår, inddrager jeg også Michael Strunge (f. 1958) i form af hans værk: ”Vi folder drømmens faner ud” (1981).
Samfundet er under konstant udvikling. En udvikling som påvirker dets medlemmer og giver det enkelte individ såvel nye muligheder som begrænsninger. Jeg tager udgangspunkt i Anthony Giddens' (f. 1938) senmoderne, sociologiske identitetsteorier og beskrivelser af det senmoderne samfund, og kombinerer således disse med Lars Lundmann Jensens teorier om narcissisme og personlighed i det senmoderne samfund gennem hans bog: ”Hvem er jeg?” (2006). Ud fra de enkelte teorier sammenfattes en kombination af disse, samt lyrikkens fremstilling af subjektet og dets dannelsesvilkår i det betitlede postmoderne eller senmoderne samfund. Dette gøres på baggrund af et ønske om at give en klar forståelse af nutidens udbredte identitetsproblematik.

2.3 Fremgangsmåde:
For at undersøge ovenstående problem har jeg valgt at opbygge opgaven således:
Jeg starter med en afklaring af begreberne det postmoderne og senmoderne samfund, og følgende en afklaring af begrebet identitet, for at anskueliggøre, hvilken definition, der gør sig gældende, når jeg gennem min analyse og diskussion benytter de forskellige begreber. Herefter følger en diagnosticering af dagens samfund og en fortolkning af, hvilke konsekvenser det kan få for det enkelte menneskes identitetsdannelse, belyst gennem den postmoderne lyrik såvel som sociologiske teorier, der angår subjektet og dets dannelsesvilkår i det senmoderne samfund.

3. Firserlyrikkens fremstilling af subjektet og dets dannelsesvilkår

Med udgangspunkt i en identitetstematisk analyse af Søren Ulrik Thomsen: City Slang (1981) og mindst en anden dansk digtsamling af firsergenerationen, skal du diskutere denne digtnings fremstilling af subjektet og dets dannelsesvilkår.

3.1 En afgrænsning af benyttelsen af det postmoderne og senmoderne samfundsbegreb.
Der eksisterer en vedvarende diskussion, der vedrører, hvordan vi betegner det nuværende... Køb adgang for at læse mere

SRO: Analyse af Søren Ulrik Thomsens "City slang"

[3]
Bedømmelser
 • 13-09-2010
  Det er en rigtig god opgave, sproget er flot, og den har været en god hjælp til at skabe et bredere synspunkt i min egen opgave om Thomsen.
 • 13-12-2009
  Rigtig god og brugbar opgave, jeg skulle kun bruge dele af den, hvilket var perfekt..
 • 25-09-2010
  Givet af HF-elev på 1. år
  god opgave godt indhold af opgaven