SRO - Identitetsdannelse i et multikulturelt samfund

 • STX 2.g
 • SRO (Psykologi C, Samfundsfag B)
 • 10
 • 17
 • 5345
 • PDF

SRO - Identitetsdannelse i et multikulturelt samfund

Der ønskes en kort samfundsfaglig redegørelse for kultur og identitetsdannelse i det senmoderne samfund.

På baggrund af selvvalgt materiale belyses og undersøges udfordringer i forbindelse med integration og identitet i vores samtid.

Endelig ønskes en diskussion af mulighederne for en optimal integration og et multikulturelt Danmark.

Der gives svar på ovenstående.

Lærers kommentar

At den var god, med et par småfejl

Elevens kommentar

Det der står om Erikson i redegørelsen skal fjernes også skal diskussionen forbedres

Indhold

English abstract 1
1. INDLEDNING 4
2. REDEGØRELSE 4
2.1 Hvad er kultur? 4
2.2 Identitetsdannelse i det senmoderne samfund 5
3. UNDERSØGELSE 6
3. 1 Hvilke udfordringer kan integration give? 6
3.2 Er vores kulturer forskellige? 7
3.3 Teori i praksis 8
3.4 Men hvorfor er det så svært for disse efterkommere? 9
3. 5 Marshall’s medborgerskabstanke 9
3.6 Uddannelse 10
3.7 Integrationspolitik – Statens eller samfundets ansvar? 10
4. DISKUSSION 10
4.1 Integrationsbegreber 11
4.2 Et job for politikerne 11
4.3 Samfundsøkonomisk aspekt 12
4.4 Et multikulturelt samfund 12
4.5 Multikulturelt eller multietnisk? 12
5. KONKLUSION 13
6. LITTERATURLISTE 15
7. BILAG 16

Uddrag

Integration er blevet et mere hedt emne i Danmark de seneste år. Hovedsagligt er grunden nok, at der kommer flere kulturer til og disse såkaldte kultursammenstød finder sted. Men er det et problem at integrere udlændinge i det danske samfund? Er vores kulturer forskellige? Eller har vi i hovedtræk samme mening om, hvordan et samfund skal være? Og påvirker det vores identitetsdannelse, at disse nye kulturer møder vores? Det vil denne opgave forsøge at give svar på gennem en samfundsfaglig redegørelse af kultur og identitetsdannelse i det senmoderne samfund.
Fokus i denne opgave ligger hovedsagligt på Danmark, som en majoritetskultur og de østlige landes integrationsmuligheder i vores land, altså de østlige lande som minoritetskultur. Her er det vigtigt at understrege, at der er forskelle på udlændinge. Betegnelsen indvandrer, bruges om personer som er født i udlandet, hvor betegnelsen efterkommere, bruges om personer, som er født i Danmark, men ikke af danske statsborgere. Den samlede betegnelse om denne gruppe, er udlændinge.
Grunden til, at der ikke er lagt fokus på de vestlige lande, er på grund af den lille kulturforskel som der er mellem dem og Danmark. Det er altså ikke her, problemet er. Opgaven vil nemlig undersøge de udfordringer, som kan være i forbindelse med integration og identitet i vores samtid. Betyder det noget for især efterkommeres identitetsdannelse, at de vokser op mellem to kulturer? Og har de i samme grad, de samme muligheder, som de danske børn og unge, for at skabe deres identitet, efter det senmoderne samfunds normer? Til undersøgelsen vil der blive brugt selvvalgt materiale, som netop kan belyse den afgrænsning, som opgaven har sat ud fra opgaveformuleringen.
Til sidst vil mulighederne for en optimal integration diskuteres. Hvem har ansvaret for dette? Staten eller danskerne, som et samfund? I den forbindelse vil der også blive diskuteret mulighederne for et multikulturelt Danmark... Køb adgang for at læse mere

SRO - Identitetsdannelse i et multikulturelt samfund

[3]
Bedømmelser
 • 19-03-2012
  Middel opgave. Opgaven hænger ikke godt sammen. God til inspiration hvis man er godt i stå.
 • 17-04-2013
  God opgave til inspiration, men ikke til et 10 tal!
 • 28-03-2011
  God opgave til inspiration