SRO - Identitetsdannelse i Ungdommen

  • STX 2.g
  • SRO (Samfundsfag A, Psykologi C)
  • Ingen givet
  • 11
  • 2631
  • PDF

SRO - Identitetsdannelse i Ungdommen

SRO i Samfundsfag A og Psykologi C om identitetsdannelse i ungdommen.

Med udgangspunkt i identitetsdannelse i ungdommen og hvilke problemer unge med anden etnisk baggrund står overfor når de skal danne deres identitet.

Indhold

Abstract 2
Indledning 2
Identitetsdannelsen i ungdommen 3
Identitetsdannelsen hos unge med anden etnisk baggrund 6
Integration af unge med anden etnisk baggrund. 8
Konklusion 10
Litteraturliste 11

Uddrag

Indledning

Identitet og identitetsdannelse er to fundamentale begreber når man snakker sociologi.
I denne opgave er der sat fokus på identitetsdannelse hos unge, samt hvilke vanskeligheder der kan opstå hos unge med anden etnisk baggrund når de skal danne deres identitet.
Til sidst har jeg valgt at gøre brug af en atypisk form for diskussion, da jeg mente at denne ville passe emnet bedre og jeg følte at det ville skabe et bedre fundament for læseren og lukke dennes øjne op for problemstillingerne vedrørende integration.
Jeg har beskæftiget mig med diverse kompendier og derudover har jeg også inddraget en beretning fra en kvinde der kom til landet i en ung alder, men ikke lod noget stå i vejen i hendes kamp for at bliver anerkendt som dansker.
Desuden har jeg gjort brug af personlige erfaringer, da jeg selv har rødder i udlandet.

Identitetsdannelsen i ungdommen

Identitet betyder overensstemmelse, forstået på den måde at man er den samme i går, i dag og i morgen. Måske ændres udseendet, men kernen er den samme.
Der er to former for identitet: Personlig identitet og social identitet. Den personlige identitet forstås ved overensstemmelse med sig selv, men samtidig være i stand at adskille sig selv fra sit jeg, fra fx gamle livsperioder. Ved social identitet forstås evnen til at sammenligne sig selv med men samtidig kunne adskille sig fra dem.
At være ung i dag er et spørgsmål om åbenhed, om parathed til omstilling og villighed til at løbe en risiko og der opstår en masse problemstillinger vedrørende dette.
For lidt over 100 år siden, var identitetsdannelsen og samfundet markant anderledes end det er i dag. Der var ikke den store tvivl om hvad man skulle med sit liv. Hvis ens far var smed, så blev man det også selv, med et fagligt begreb kan man kalde det social arv. Det betyder ikke, at der ikke foregik social mobilitet dengang, men at ens valgmuligheder var begrænset dengang. Hvorimod det ... Køb adgang for at læse mere

SRO - Identitetsdannelse i Ungdommen

[1]
Bedømmelser
  • 17-04-2013
    Det er en okay opgave...