SRO - I Gregor Mendels fodspor

 • STX 2.g
 • SRO (Matematik A, Biologi A)
 • 10
 • 15
 • 3715
 • Word2007

SRO - I Gregor Mendels fodspor

SRO om Gregor Mendel i Biologi A og Matematik A,

OProblemformulering
• Redegør for Mendels 1. og for Mendels 2. lov.
• Du skal på Paderup Gymnasium udføre et eksperiment med spiring af bygfrø m.h.p. at finde forældreplanternes genotyper. Eksperimentets praktiske udførelse beskrives og eksperimentets teoretiske baggrund forklares.
• Resultaterne analyseres og kommenteres.

Elevens kommentar

Jeg fik især stor ros for matematikdelen, hvor jeg lavede en chi i anden test.

Indhold

Indledning 4
Metode 4
Teori 4
Meiose 5
Gregor mendel 6
Mendels første lov 6
Mendels anden lov 7
Forsøgsbeskrivelse 8
Epistasi 10
Chi-I-anden-test 11
Konklusion 13
Litteraturliste 14

Uddrag

INDLEDNING
Denne opgave er udarbejdet med henblik på at eftervise Mendels anden lov. I rapporten vil der findes en gennemgang af et eksperiment, hvor den teoretiske baggrund forklares. Forsøgsresultaterne vil blive analyseret og kommenteret, og de mest realistiske hypoteser vil blive eftervist ud fra en test kaldet χ². Desuden vil der i opgaven findes en redegørelse af Mendels første og anden lov.

METODE
Opgaven er vægtet ud fra den naturvidenskabelige arbejdsmetode, hvor jeg benytter empiri. Først indsamles en række data, hvorefter disse bliver gennemarbejdet. I henhold til den induktive metode ser jeg på den indsamlede data, og på grundlag heraf opstiller jeg en eller flere hypoteser. Hernæst benyttet jeg mig af den matematiske χ²-test, for at eftervise mine hypotesers sandsynlighed.

TEORI
For en videre forståelse af opgaven, er det vigtigt at fastlægge nogle begreber, der danner grundlag for arvesystemet.
Gennem genetikken forsøger man at forklare, hvordan egenskaber videregives fra forældre til den efterfølgende generation. Man forsøger desuden at klargøre, hvorfor nogle børn har samme træk som deres forældre, men stadig varierer fra dem.

Når man taler om gener, anvendes udtrykket ofte i forbindelse om placeringen af det arvematerialebestemte DNA-afsnit, der befinder sig på kromosomet. Kromosomerne dannes, idet et stykke DNA duplikeres, hvorefter det pakkes til kromosomer. Kromosomerne, der er sammensat af to helt identiske kromatider, sammensættes i kromosompar.
Kendetegnet for to homologe kromosomer eller et kromosompar er, at de er i besiddelse af en bestemt ... Køb adgang for at læse mere

SRO - I Gregor Mendels fodspor

[3]
Bedømmelser
 • 03-04-2014
  Det var en mega stor hjælp tak!
 • 14-09-2011
  Givet af 2.g'er på STX
  fin opg tak for hjælpen
 • 19-11-2011
  tak for inspiration :)