SRO om Guantanamo-basen på Cuba | Samfundsfag A og engelsk A

 • STX 2.g
 • SRO (Engelsk A, Samfundsfag A)
 • 12
 • 17
 • 5879
 • PDF

SRO om Guantanamo-basen på Cuba | Samfundsfag A og engelsk A

Studieretningsopgave om problematikken angående Guantanamo-basen navnlig ift. spørgsmål om menneskerettighederne. Opgaven er skrevet i fagene samfundsfag A og engelsk A.

Problemformulering:
1) Redegør for væsentlige kendetegn ved Guantanamo-basen.
2) Giv en analyse og fortolkning af relevant engelsk materiale om Guantanamo-basen.
3) Vurdér konsekvenserne af en evt. opretholdelse af Guantanamo-basen under inddragelse af relevante teorier og begreber.

Indhold

1. Abstract s. 3
2. Indledning s. 4
3. Demokrati og menneskerettigheder s. 4-6
3.1 Teorier og begreber s. 5-6
4. Baggrund for Guantanamo-basen s.6-8
4.1 Fangernes formelle rettigheder s.6-7
4.2 Behandling af fangerne s.7-8
4.3 Kritik af Guantanamo-basen s.8
5. Barack Obamas ændringsforslag til terrorkrigsloven af 2006 s. 9-11
6. Konsekvenser ved en eventuel opretholdelse af Guantanamo-basen s. 11-12
7. Konklusion s. 12-13
8. Litteraturliste s. 14
8.1 Bøger s. 14
8.2 Internetmateriale s. 14
9. Bilag s. 15-17

Uddrag

USA's internering af terror-mistænkte på Guantanamo-basen på Cuba, har affødt protester verden over, på grund af mistanke om tortur samt, i særdeleshed, det faktum at fangerne ikke bliver stillet for en dommer og ikke får en retfærdig rettergang. Derfor er der er ofte sat spørgsmålstegn ved, hvorvidt behandlingen af fangerne stemmer overens med menneskerettighederne. Dette vil denne opgave undersøge. For at kunne sætte situationen på Guantanamo-basen ind i et større perspektiv, er der i første hovedafsnit i opgaven, punkt tre, en redegørelse for begreberne demokrati og menneskerettigheder, samt en redegørelse for en række demokratibegreber og demokratiteorier. Herefter følger en redegørelse for væsentlige kendetegn ved Guantanamo-basen. Der gøres rede for de indsatte fangers formelle rettigheder, behandlingen af fangerne og den kritik der har været angående denne behandling. I næste hovedafsnit, det vil sige punkt fem, analyseres og fortolkes en tale af Barack Obama, hvor han kommer med et ændringsforslag til terrorkrigsloven af 2006. Her ses først og fremmes på anvendte virkemidler og udlægning af påstande, synspunkter og argumenter. Talen sættes også kort i kontekst med den daværende situation angående krigen mod terror og politiske tiltag.
I punkt seks diskuteres hvad konsekvenserne ville være, ved en eventuel opretholdelse af Guantanamo-basen, hvilket gøres ved hjælp af de demokratibegreber og demokratiteorier som der er blevet redegjort for i punkt tre. Til slut, i punkt syv, opsamles de vigtigste resultater i en konklusion... Køb adgang for at læse mere

SRO om Guantanamo-basen på Cuba | Samfundsfag A og engelsk A

[9]
Bedømmelser
 • 25-09-2010
  - godt struktureret - relevant analysemateriale - relevent og præcis metodebrug i både samfundsfag og engelsk generalt en velskrevet opgave med et gost overblik
 • 03-05-2009
  den er godt, og dækker en hel masse indenfor samfundsfag. brugt den i klassen som eksempel på hvordan en ordentlig skrevet aflevering bor se ud. godt gået!
 • 27-01-2013
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Denne opgave var meget brugbar og gav mig en god karakter for inspiration.
 • 28-10-2012
  Super opgave der formår at besvare de stillede spørgsmål med overblik og tilstrækkelig info.