SRO om Galileo Galilei i Fysik og Historie

  • STX 2.g
  • SRO (Fysik A, Historie A)
  • 12
  • 28
  • 7599
  • Word2003

SRO om Galileo Galilei i Fysik og Historie

SRO i Fysik A og Historie A om Galileo Galilei.

Opgaveformulering
Med henblik på at kunne vurdere om Galilei ud fra sine opdagelser endegyldigt har bevist, at det heliocentriske verdensbillede er korrekt, vil jeg først redegøre for de vigtigste astronomiske opdagelser, som Galilei gør med kikkerten, og for, hvordan disse observationer kan siges at overbevise ham.

Herefter vil jeg med udgangspunkt i en analyse af skuespillet ”Galileis liv” (Leben des Galilei) af Bertolt Brecht, komme ind på videnskabsproblematikken. Videnskabens stilling i samfundet. Til sidst vil jeg udføre Galileis skråplansforsøg, og gøre rede for de opnåede resultater samt forklare hvorfor Galileis beskrivelse af hans forsøg, kan siges at have dannet model for, hvordan man arbejder eksperimentelt i naturvidenskaben den dag i dag.

Indhold

Galileis astronomiske opdagelser 4
Kikkerten som det afgørende redskab 4
Månen er ikke en perfekt kugle 5
Jupiter- en miniaturemodel af det kopernikanske system 7
Venus har faser 10
Verdensbilleder - forskelle og ligheder 12
Galileis opdagelser- et endegyldigt bevis for det heliocentriske verdensbillede? 14
Galilei- helt eller antihelt? 19
Episk teater - hvorfor? 21
Forræderi eller blot menneskelig frygt? 22
Galilei- Grundlægger af den eksperimentelle metode 23
Skråplansforsøget 23
Konklusion 27
Litteraturliste 28

Uddrag

Indledning

Solen er i centrum. Jorden kredser omkring solen. Jorden er blot en af mange planeter i et ubegribelig stort solsystem. Solen er en stjerne blandt utallige stjerner. Solsystemet udgør en enkelt dråbe i et hav bestående af lignende systemer, der tilsammen udgør vores galakse; Mælkevejen.
Ydermere er også vores galakse en brik i det store puslespil kaldet vort univers.
Denne tilsyneladende evige udvidelse af vores univers kender ingen grænser.
I dag er alt dette kendsgerninger, og der er fortsat interesse for at udforske universets ”hemmeligheder”. Men sådan har det ikke altid været. Den viden om universet og dens opbygning som vi i dag besidder, har ikke altid været accepteret. Det heliocentriske verdensbillede hvis konsekvens var, at Jorden ikke længere var i centrum og universets midte, mødte i sin tid meget modstand. Hvordan kunne mennesket, Guds mesterværk, forvisses til blot at være en ligegyldig skabning på en vilkårlig planet? Ikke alene vendte det hele det daværende geocentriske verdensbillede - jorden var i centrum, og alle de andre planeter og solen kredsede omkring den – på hovedet, men stod også i stærk kontrast til biblens lære og den katolske kirke.

En af forkæmperne for det heliocentriske verdensbillede, og formentlig den mest fremtrædende figur var den italienske videnskabsmand Galileo Galilei. Han gjorde en række astronomiske opdagelser med sin kikkert, som overbeviste ham om at solen og ikke jorden var i centrum.
Galileis opdagelser bragte ham ud i stridigheder med den katolske kirke. Disse mundede ud i, at han måtte leve i husarrest de sidste år af hans liv grundet hans kætterske anskuelse.
Galilei og hans liv er senere hen også blevet et eksempel på hvordan videnskaben, og den sandhed den frembringer, bliver nødt til at tage stilling til samfundet og en herskende magt, der er interesseret i at holde denne sandhed skjult, fordi den er en trussel mod magtherredømmet .

Galileis astronomiske opdagelser
Kikkerten som det afgørende redskab
Mennesker har altid interesseret sig for himmelrummet, men det har været begrænset hvor store udforskninger, der har kunnet finde sted, når observationerne foregik med det blotte øje. Derfor var opfindelsen af kikkerten banebrydende indenfor astronomien. Pludselig var det muligt for mennesket at se fjerne objekter i himmelrummet i en forstørret udgave.
Selvom Galilei gav folk anledning til at tro, at han havde opfundet kikkerten, var dette dog ikke rigtigt. Den blev først konstrueret i Holland, hvorefter Galilei hørte om den i 1609. Straks efter at have hørt om det, forstod Galilei princippet bag, og byggede et mere avanceret og forbedret ... Køb adgang for at læse mere

SRO om Galileo Galilei i Fysik og Historie

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SRO om Galileo Galilei i Fysik og Historie.