SRO - Farvestoffer, lineær regression og Lambert Beer

 • STX 2.g
 • SRO (Matematik A, Kemi A)
 • 10
 • 16
 • 3730
 • PDF

SRO - Farvestoffer, lineær regression og Lambert Beer

SRO'en behandler farvestoffer (kemi) og koncentrationen af det i en væske. Til dette laves et forsøg, og Lambert Beers lov inddrages. Der bliver herefter redegjort for de mindste kvadraters metode (matematik).

Fag: Kemi A og Matematik A

Opgaveformulering

Undersøgelse af et kemisk farvestof ved brug af Lambert Beers lov og vise at regressionslinjen er den bedste rette linje ved brug af de mindste kvadraters metode.

Jeg vil først redegøre for hvad farvestoffer er og kan og derudover komme ind på hvad det har at gøre med fødevarer, jeg vil dernæst redegøre for hvad spektrofotometri er og bruges til, og så vil jeg indføre Lambert Beers lov. Jeg vil dernæst analysere farvestoffet brilliant blue, E133 og sammenligne med blue curacao (som indeholder E133) ved hjælp af Beers lov, hvorved jeg inddrager de mindste kvadraters metode. Slutteligt vil jeg konkludere på resultaterne.

Elevens kommentar

I matematikdelen (mindste kvadraters metode) skulle jeg lave udregningerne med symboler frem for tal, da dette giver et højere abstraktionsniveau = højere karakter.

Indhold

Farver Side 4
Farvestof Side 5
Hvad er farvestof og hvad bruges det til Side 5
Er farvestoffer farlige Side 5
Hvordan virker farvestof (kemisk) Side 6
Spektrofotometri og Lambert Beers lov Side 7
Hvad er spektrofotometri Side 7
Hvordan virker et spektrofotometer Side 7
Hvad er Beers lov Side 8
Hvordan virker Beers lov Side 8
Eksperiment med brilliant blue og blue curacao Side 9
Formål Side 9
Fremgangsmåde Side 9
Resultater Side 9
Behandling af eksperimentet Side 10
Brilliant blue Side 10
Standardkurven Side 10
Mindste kvadraters metode Side 11
Absorptionsspektret Side 14
Konklusion Side 15
Litteraturliste Side 16

Uddrag

Farver
Farver er noget de fleste mennesker kan se. Hvis man ser en blå himmel kan det sætte gang i minder om forrige sommer, hvor der var fest og sol. Men hvad er farver? Hvad består det af? Farver er lys. Hvidt lys indeholder alle slags farver. Hvis man ser en bestemt farve er det altså lys med en bestemt bælgelængde som menneskets øje opfanger og sender videre til hjernen som giver os en farve. Det er som så dog mere kompliceret end. Et lys med en bestemt bølgelængde rammer en overflade. Denne overflade består af et stof, der absorberer lyset og derved er det kun det lys der ikke bliver absorberet, der bliver reflekteret tilbage til vores øje. Hvis der fx bliver sendt lys mod en overflade der absorberer rødt lys, så er det altså grønt lys, der bliver reflekteret tilbage. Dette kan vises ved farvecirklen.
Den farve der bliver absorberet vil reflektere den modsatte farve (den farve, der er lige overfor). Fx his gul bliver absorberet er det violet der reflekteres osv.
Menneskets øje kan dog kun opfange lys fra en lille del af det elektromagnetiske spektrum, som er et spektrum, der viser hvilken farve et en bestemt bølgelængde repræsenterer. De farver vi ser ligger altså inden for den del af det elektromagnetiske spektrum i intervallet 390-780 nanometer. Man hører tit ordet UV-stråling. Dette er et eksempel på stråling som ... Køb adgang for at læse mere

SRO - Farvestoffer, lineær regression og Lambert Beer

[10]
Bedømmelser
 • 11-02-2011
  Utilstrækkende opgave. Dårlig forklaring af databehandling. Matematikdelen er ikke udførlig.
 • 28-11-2010
  fin opga. man kan sagtens brug den til at få lidt vidnen omkring farvestoffer
 • 04-10-2014
  Virkelig god og brugbar opgave
 • 16-03-2013
  GOOOOOOOOOOOD!! OPGAVE!!!