SRO om Energi i Matematik og Fysik

  • STX 2.g
  • SRO (Matematik A, Fysik A)
  • 7
  • 14
  • 2914
  • Word2003

SRO om Energi i Matematik og Fysik

SRO i Fysik A og Matematik A om energi.

Problemformulering:

Jeg vil give en redegørelse for energi og energibevarelses begrebet i fysik, samt give en uddybende redegørelse for jordskælvsbølger og energien ved jordskælv.
Derefter vil jeg trækker paralleller til matematik, hvor jeg vil give en matematisk redegørelse for den naturlige eksponentialfunktion.

Studienets kommentar

Der mangler sidetal i indholdsfortegnelsen. Opgaven har nogle sproglige fejl.

Indhold

Problemformulering
Indledning
Kapitel 1. Energi og energibevarelses begrebet
- Mekanisk potentiel energi
- Kinetisk energi
- Mekanisk energi
- Elektrisk energi
- Kerneenergi
- Kemisk energi
- Elektromagnetisk strålingsenergi
- Termisk energi
Kapitel 2. Jordskælvsbølger
- Bestemmelse af afstand til epicentret
Kapitel 3. Richterskalaen
Kapitel 4. Energifrigørelse under et jordskælv
- Regneeksempel på baggrund af Bilag 1
Kapitel 5. Den naturlige eksponentialfunktion
Kapitel 6. Den naturlige logaritme
Kapitel 7. Uddybelse af regneregler har den naturlige eksponentialfunktion
Kapitel 8. Bevise for udvalgt regneregel
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Indledning
I min studieretnings opgave vil jeg starte med at give en redegørelse af energi, de forskellige typer energi samt energibevarelses begrebet. Dertil vil jeg så forklare om jordskælvsbølger og energien ved jordskælvsbølger. Formålet er altså at belyse emnet energi, hvor jordskælv er et underemne. For at undersøge disse to emner og sammenhængen mellem den, brugte jeg forskellige metoder. I min studieretningsopgave er der ikke blevet brugt materiale i form af eksperimenter. Men i faget fysik vil jeg bruge nogle naturvidenskabelige teorier inden for energi, for at forklare emnet nærmere.
Jeg vil bruge mange metoder i form af opstillinger af matematiske modeller for formler, ikke blot vedrørende faget matematik, men også fysik. I fysik forklarer jeg formlen for udregning af energien som bliver frigjort under et jordskælv. Jeg kommer derved automatisk ind på det matematiske område, hvor jeg vil give en grundig beskrivelse og redegørelse af den naturlige eksponentialfunktion. Herunder kommer jeg blandt andet også ind på den naturlige logaritme, som der også vil være en kort beskrivelse af. Derudover vil jeg bruge grafer til at afbillede den matematiske formel for den naturlige eksponentialfunktion. Dette kan være en stor hjælp til at forklare de forskellige formler bedre.

Kapitel 1. Energi og energibevarelses begrebet
Energi er et abstrakt begreb. Det er nemlig svær at definere, da det ikke er noget som er håndgribeligt eller synligt. I fysikkens verden er energi evnen til at udføre et stykke arbejde eller opvarmning af et materiale. Energi er over det hele, og der foregår energi processer i alle ting som bevæger sig eller bliver opvarmet. Hvis der er temperaturændringer, overgange mellem ... Køb adgang for at læse mere

SRO om Energi i Matematik og Fysik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.