SRO - Demokrati og menneskerettigheder i USA

 • STX 2.g
 • SRO (Engelsk A, Samfundsfag A)
 • Ingen givet
 • 12
 • 3250
 • PDF

SRO - Demokrati og menneskerettigheder i USA

Analyse og redegørelse af: The Declaration of Independence - The Gettysburg Address og The Universal Declaration of Human rights.

Disse tre dokumenter sættes i perspektiv til oprettelsen af Guanatanmo-basen

Undersøgelse af USA's og verdenssamfundets håndtering af menneskerettighederne med henblik på at løse problemet, herunder diskussion og vurdering af samme.

Indhold

Indledning
Redegørelse og Analyse af The Declaration of Independence:
The Gettysburg Address
The Universal Declaration of Human Rights
Perspektivering til problematikken omkring oprettelsen af Guantanamo-basen
Undersøgelse, diskussion og vurdering af USA's og verdenssamfundets håndtering af menneskerettigheder med henblik på at løse problemet
Sammenfattende konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Indledning: Menneskerettighedshistorien startede helt tilbage omkring 1776, da man i USA fik uafhængighedserklæringen, hvilket frigjorde USA fra britisk styre. Denne uafhængighedserklæring gav ikke kun samfundet men også det enkelte individ frihed til at stræbe efter sin egen lykke. ”The Declaration of Independence”,” The Gettysburg Address“ og “The Universal Declaration of Human Rights” vil i denne opgave blive redegjort og analyseret ved hjælp af apelformerne og den engelske metode for analyse og den kvalitative og komparative metode indenfor samfundsfag, der vil også blive perspektiveret til oprettelsen af Guantanamo-basen. Ved hjælp af den deskriptive historie metode vil der også blive redegjort for hvorfor uafhængighedserklæringen kommer til. Ved hjælp af udleverede tekster og selvfundne artikler vil der blive undersøgt, diskuteret og vurderet USA's og verdenssamfundets håndtering af menneskerettighederne med henblik på at løse overtrædelserne af disse... Køb adgang for at læse mere

SRO - Demokrati og menneskerettigheder i USA

[2]
Bedømmelser
 • 17-02-2011
  Fantastisk opgave med virkelig mange informationer! Takker dig for at have sat den ind her i vinterferien, så jeg kan bruge nogen af dine informationer til min opgave. :))
 • 25-11-2011
  Rigtig god gennemarbejdet opgave.