SRO - Dansk erhversliv i en globaliseret verden

SRO - Dansk erhversliv i en globaliseret verden

SRO om globalisering
En opgave med samspil i fagene Matematik A og Samfundsfag A med henblik på en erhvervsøkonomisk vinkel.

Opgaveformulering:
”Med udgangspunkt i en redegørelse for begrebet globalisering og for hvilke faktorer, der påvirker danske virksomheder ønskes en analyse af hvilke overvejelser danske virksomheder skal gøre sig i en globaliseret verden. Desuden ønskes en diskussion af fordele og ulemper ved, at danske virksomheder befinder sig i en globaliseret verden. Der må inddrages selvvalgte virksomhedseksempler.”

Studienets kommentar

Inddragelsen af den matematiske problemstilling virker for søgt. Det er irrelevant i forhold til besvarelse af opgaveformuleringen. Abstract mangler.

Indhold

Side 3: Metode og indledning + Redegørelse for begrebet globalisering og for hvilke faktorer, der påvirker danske virksomheder

Side 4: Redegørelse for begrebet globalisering og for hvilke faktorer, der påvirker danske virksomheder + Analyse af hvilke overvejelser danske virksomheder skal gøre sig i en globaliseret verden

Side 5: Analyse af hvilke overvejelser danske virksomheder skal gøre sig i en globaliseret verden

Side 6: Analyse af hvilke overvejelser danske virksomheder skal gøre sig i en globaliseret verden

Side 7: Analyse af hvilke overvejelser danske virksomheder skal gøre sig i en globaliseret verden + Diskussion af fordele og ulemper ved, at danske virksomheder befinder sig i en globaliseret verden

Side 8: Diskussion af fordele og ulemper ved, at danske virksomheder befinder sig i en globaliseret verden

Side 9: Konklusion + litteraturliste

Uddrag

Metode og indledning
Jeg vil på baggrund af de udleverede oplysninger omkring globalisering, opstille og udregne matematiske og erhvervsøkonomiske grafer og modeller, samt beskrive globaliseringen i forhold til samfundet i dag kontra hvordan det var tidligere, og analyse hvordan Danmark skal agere i en globaliseret verden.
Vi lever i dag i en globaliseret verden, hvor handel ikke bare sker indenfor det enkelte lands eller kontinents grænser. Handelen foregår nu rundt omkring i hele verden. Der oprettes salgskontorer og startes fabrikker langt væk fra hovedkontoerne og via denne omfattende globalisering er dette blevet muliggjort. For bare få årtier siden så verden helt anderledes ud, teknologien var slet ikke så fremskredet som den er i dag og dermed var mulighederne for en omfattende globalisering ringe, da den teknologiske udvikling og alt hvad den har bragt med sig, har været kraftigt medvirkende til at vi i dag har globalisering

Redegørelse for begrebet globalisering og for hvilke faktorer, der påvirker danske virksomheder
Globalisering vil sige at mennesket og virksomheder frigør sig fra de nationale bindinger og i stigende grad rykker ud på verdensmarkedet. Nu producerer og sælger en dansk virksomhed ikke kun sine produkter i Danmark, men i hele verden. En dansk virksomhed kan fx starte og fabrik og oprette et salgskontor i et helt andet kontinent, og dermed bliver det lettere at sælge til det pågældende land og deres naboer, da men nu ligger tættere på dem man handler med og via et salgskontor kan man have en finger på pulsen i landet og dets handelsmuligheder. Denne ... Køb adgang for at læse mere

SRO - Dansk erhversliv i en globaliseret verden

[2]
Bedømmelser
  • 02-02-2011
    Fornuftig opgave, med en god samlet udgangspunkt fordelt i alle 3 fag! kommer også godt vidt omkring i opgaven!
  • 20-01-2013
    dsfsdsdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd