SRO om COP15 og USA's holdning til klimaet | Engelsk A og Samfundsfag B

  • STX 2.g
  • SRO (Engelsk A, Samfundsfag B)
  • 10
  • 18
  • 5529
  • PDF

SRO om COP15 og USA's holdning til klimaet | Engelsk A og Samfundsfag B

Studieretningsopgave (SRO) om COP15 og USA's holdning til klimaforandringer. Opgaven kommer blandt andet ind på, hvordan man kan forstå USA politikpositioner ift. klimaforandringer. Opgaven er skrevet i samfundsfag B og engelsk A.

Problemformuleringen lød:
1. Redegør kort for forløbet og resultatet af COP15, FN's klimatopmøde, i
København, december 2009.
2. Giv en kommunikativ analyse af Præsident Obamas tale ved topmødet den 18/12 og forklar med inddragelse af samfundsvidenskabelige teorier og begreber USA's position og rolle i klimaforandringer.
3. Diskuter konsekvenserne af topmødet set fra et amerikansk synspunkt. I diskussion skal inddrages engelsksproget materiale.

Uddrag

Indledning
I december 2009 var Danmark vært for det 15. klimatopmøde under FN's klimakonvention. COP15 var af stor betydning, da man på klimakonferencen på Bali i december 2007 besluttede, at det var i København aftalen for fremtiden skulle indgås. Dette skyldes dels FN's Klimapanels (IPCC) seneste rapport, der gjorde det klart, at der skulle handles hurtigt, og dels at den gamle aftale fra Kyoto udløber i 2012.
I denne opgave vil jeg koncentrere mig om COP15 mødet i København set fra USA's synsvinkel.
I første afsnit vil jeg redegøre for forløbet og resultatet af COP15 med hjælp fra både COP15's egen hjemmeside og dr.dk. I anden afsnit vil jeg lave en kommunikativ analyse af Præsident Obamas tale ved Cop15. I denne analyse vil jeg bruge samfundsfaglige teorier, primært fra bogen “Klimapolitik - I Danmark, EU og internationalt” af Peter Needergaard. Direkte citater i dette afsnit er fra Obamas tale. I sidste afsnit vil jeg diskutere USA's position efter COP15. I dette afsnit vil jeg primært bruge artikler, både på engelsk og dansk, men også teorier fra ..... Køb adgang for at læse mere

SRO om COP15 og USA's holdning til klimaet | Engelsk A og Samfundsfag B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.